ENTREVISTA A; MANUEL ZARZO LOZANO

 
 
   
 
 
  Passejant pel Palau de la Música de Valéncia
   
  24 de Novembre de 2007
   
   
Manuel Zarzo Lozano


Anar Arrere

Entrevistes

Inici

 

Benvolguts amics i amigues, hui contem en la presencia d'un home d'una tradició valencianista molt arraïlada, una trayectòria que verdaderament, dona enveja vore el temps que porta en la lluita valencianista, i l'espenta que seguixen tenint els seus actes. Com haureu imaginat, hui nos trobem junt a l'escritor, Manuel Zarzo Lozano.

Benet - Bon dia Manolo, si em permet que li dia aixina.

Zarzo - Soc del poble i em pareix normal que em digues com vullgues.

Benet - Si li pareix, comencem en l'entrevista, i un punt d'eixida pot ser l'entitat valencianista, GAV, (Grup d'Acció Valencianista), del qual vosté fon secretari fundador, i d'això enguany fa trenta anys. ¿Qué supongué per a vosté ser secretari fundador del GAV?

Zarzo - Per a mi supongué immiscuir-me per necessitat del moment en la lluita per a la defensa de tot lo valencià front als intents catalans d'apropiar-se de la nostra cultura, de la nostra llengua i de la nostra terra, fent-nos súbdits de Catalunya políticament mediant la creació dels països catalans.

Benet - I en l'actualitat, 2007, ¿Cóm veu l'orientació i futur d'esta tradicional entitat valencianista, el GAV?

Zarzo - És l'única entitat que continua, i ya fa trenta anys que naixqué, defenent tot lo nostre front als atacs catalanistes.

Benet - Vosté encara no ha arribat a ser president del GAV, pero el dia 25 d'octubre d'enguany, 2007, ha rep, junt a Pepe Alba, històric membre del Grup, l'insígnia d'Or del GAV que a soles posseïxen els presidents i Premis Llealtat. ¿Cóm ha rep esta distinció?

Zarzo – En molta alegria, perque és portar en la solapa de la jaqueta, el recort de trenta anys de lluita.

Benet - Vosté també ha participat en política, i en les passades eleccions municipals és presentava en la candidatura de L'Alcudia. ¿Cóm veu el futur pròxim i lluntà del valencianisme polític?

Zarzo – Desgraciadament, prou malament. És imperdonable que els polítics valencianistes ni s'unixen i vaja cadascú fent la seua guerreta. Sempre es parla del meninfotisme, pero lo pijor que patim no és això, sino la desunió, per que tots volem ser cap i impondre les nostres idees pròpies per damunt de la concòrdia i l'interés comú de Valéncia.
 

 


   En Manuel Zarzo Lozano front al Palau de la Música de Valéncia
   

 

Benet - ¿S'atreviria a donar un resultat de guanyador en les eleccions generals de l'any pròxim, 2008?

Zarzo – Coneixent com conec al poble valencià, NO.

Benet - D'una atra banda, ha participat en conferències i multitut d'actes culturals, aixina que li vaig a fer la mateixa pregunta, ¿Cóm veu el futur pròxim i lluntà del valencianisme cultural?

Zarzo – Igual de malament que el polític. Per una banda la A.C.P.V., per l'atra, la A.V.Ll, per l'atra Lo Rat Penat politisat.

Cada vegada més disparat de maneres d'escriure i llegir el valencià, i manco interés en defendre la nostra pròpia personalitat, tant cultural com política.

Benet - En 2003 dins dels Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valéncia, que organisa Lo Rat Penat, guanyà el premi Adlert de novela. ¿Qué ha supost per a vosté guanyar est emblemàtic premi?

Zarzo – Ha supost la millor manera de que es publicara. Rebre un premi per a mi no té cap importància, sino la de que un atre llibre escrit en verdadera llengua valenciana, siga publicat.

Benet - Vosté ha escrit un parell d'obres mestres, 'Valencians contra el catalanisme' i ' L'atra cara de la moneda', els dos en gran èxit de públic i de venda. ¿Té en cartera alguna atra obra en la que nos vaja a sorprendre en un futur pròxim?

Zarzo - Si. L'última novela la escriguí en giner del 2001, i la tenia guardada. Promoció de Cultura Valenciana me l'ha demanat i la va a publicar, possiblement este Nadal. El títul és, 'El Faristol'.

Benet - Ara com sempre faig, li vaig a fer un parell de preguntes un poquet més per a conéixer a l'home. ¿Qué li demanaria els Reis enguany?

Zarzo – Lo mateix que sempre, salut, treball i especialment la unió dels valencianistes oblidant els personalismes.

Benet - ¿Triaria com companyó de viage a Josep Lluís Carod-Rovira ?

Zarzo - ¡¡¡Ni boig!!!

Benet – A tots els entrevistats els dic al final que si volen poden afegir tot allò que vullguen dir i no els haja preguntat.

Zarzo - Simplement recordar als que lligguen esta entrevista que si l'únic partit que queda pur valencianiste, Coalició Valenciana, no trau bons resultats en les generals de març, i per això ha de tancar, ya podem dir, 'Apaga i anem-se'm', perque el valencianisme i la defensa de la personalitat valenciana, al no tindre recolzament polític s'haurà acabat.

Benet - Gràcies per concedir-nos esta entrevista i per contestar tan amablement a totes les nostres preguntes. Com sempre, quedem a la seua disposició.

 


Manuel Zarzo Lozano


Manuel Zarzo Lozano


Manuel Zarzo i Joan Benet

 
 

 
 
Usuaris en llínea Grup LLVS   -   Octubre 2006 Amunt