ENTREVISTA A; FRANCISCO BELLIDO SANT FELIU

 
 
   
 
 
  En el jardí del Cassino de Castelló
   
  03 d'Octubre de 2010
   
   
Francisco Bellido Sant Feliu


Anar Arrere

Entrevistes

Inici

 Benvolguts amics i amigues, hui és un dia de festa per a tots nosatres, puix tenim el immens goig de poder entrevistar al nostre volgut amic, escritor i llicenciat en pedagogia, Francesc Bellido Sant Feliu, Paco per als amics. Home polifacètic i generós en tots els seus aspectes.

Benet – Hola Paco i gràcies per estar hui en nosatres.

Paco – És un plaer estar en un amic que et sàpia escoltar.

Benet – Durant la teua llarga vida laboral, has sigut Capità de la Marina Mercant. ¿Cóm es veu la vida estant llarcs periodos de temps sobre la coberta d'un barco?

Paco – Embarquí per primera volta en 1961 i desembarquí definitivament en 1981. Naveguí durant els primers catorze anys en la Marina Mercant alemana, els següents cinc anys naveguí en bucs d'una companyia israelita, després en bucs de diferents nacionalitats.

La vida en la mar, com qualsevol atra activitat professional té moments bons, manco bons i també dies d'una soletat aplastant. No obstant esta activitat professional m'ha donat la possibilitat de conéixer molta gent, moltes ciutats i també l'adquirir una ampla experiència humana.

Benet – Casi des de sempre, l'inquietut per escriure t'ha acompanyat en els teus innumerables viages a lo llarc del món. ¿Cóm recordes els teus inicis en el món de la lliteratura?

Paco – La meua primera novela, “El tio Batiste”, l'escrigué quan acabava de complir quinze anys. Després sempre a lo llarc dels anys he anat escrivint, no obstant la meua entrega a la lliteratura fon quan definitivament torní als meus orígens.
  

  Francisco Bellido Sant Feliu
Paco durant un moment de l'entrevista fent unes anotacions
 
  Benet – Tens escrit llibres com, “El tio Batiste”, “El árbol sagrado” o “El valle de los judíos”, pero en la 40 Fira del Llibre de Valéncia, has firmat eixemplars del teu llibre, 'La flor de junio'. ¿Qué nos podries comentar d'ell?

Paco – És una novela històrica, a on el relat fets en gran part vixcuts i en una atra gran part comentats per aquells que ho vixqueren. No he volgut amagar gens puix pense que cada home deu manifestar en tot moment allò que vixqué i experimentà.

Benet – També escrius habitualment artículs per a diaris digitals com Gregal Digital, en els que podem observar que estàs molt preocupat pels temes religiosos i històrics. ¿Qual és el motiu de la teua inclinació a escriure sobre estos temes?

Paco – En principi les qüestions religioses sempre m'han interessat i soc tremendament respectuós en totes elles. No soc practicant salvo en aquelles ocasions en que ma vida ha estat en perill, que han sigut prou, a soles en eixes ocasions m'he dirigit a Deu a qui pense que no n'hi ha que molestar-li en badoqueries.

Benet – Sense lloc a dubte, un tema del qual podries parlar llargues hores d'ell, seria l'història en general, l'Història en Mayúscules. ¿Quina valoració faries de l'història recent d'Espanya, per eixemple dels últims 100 o 150 anys?

Paco – Fer una valoració de l'història d'Espanya, pense que és un poc pretensiós per la meua banda. No obstant pense que portem molts anys de continus desastres i que som un poble que difícilment deprenem la lliçó que nos ha anat donant la nostra pròpia història i que possiblement falts de totes les senyes que hem anat perdent, va encaminat al desastre.
  

 

Francisco Bellido Sant Feliu
Home tranquil i pacient assentat i esperant les preguntes
 

 

Benet - ¿Eres dels que afirmen que l'història mai es repetix? O pel contrari, ¿eres dels que pensen que qui no conec la seua història està condenat a repetir-la?

Paco – Indubtablement, aquells que obliden la seua història, irremissiblement la repetiran.

Benet - ¿Hi ha algun tema del que mai escriuries?

Paco – Pense que l'escritor no deu tindre llímits, al manco és lo que yo pense, puix sempre m'he considerat un “lliure pensador” i res m'impedirà escriure, dir i expressar allò que yo sent.

Benet – Ara, com és tradicional, te vaig a fer un parell de preguntes en un to un tant més distés. A l'hora de ser part d'un jurat, ¿te trobaries més a gust sent jurat d'Operació Triumf o del Premi Planeta?

Paco – Puc assegurar-te que no m'agradaria tindre que jujar a ningú, puix sent que el ser humà fon creat lliure i per lo tant, ¿quí soc yo per a jujar a ningú?

Benet – De no haver naixcut en la bella terra de Castelló i havent recorregut pràcticament tot lo món. ¿A ón t'haguera agradat nàixer?

Paco – Nàixer en la planeta Terra, ya de per sí mateix és una cosa molt fermosa, pero yo ame a les meues montanyes, al meu vell riu “Lombeda”, a la terra que caminí i recorreguí en la meua chiquea junt als que em precediren, en el vall de Cirat i encara hui me emocione en passar el meus dits damunt la superfície de la “mezuza” de la meua vella casa solariega.
  

  Francisco Bellido Sant Feliu
Ya en l'entrevista feta i esperant una mereixcuda recompensa
 
 

Benet – Podries explicar-nos, ¿qué és això d'una “mezuza”?

Paco - Sí, clar. Em les cases dels judeus espanyols ya en aquells temps lluntans en que estaven en la terra de Sefarad, tenien uns chicotets pergamins o chicotetes peces, en inxcripcions religioses junt a la porta de les seues cases, i sobre estes passaven la seua mà en senyal de solicitar la protecció de Yavhé.

Benet – En este moment de l'entrevista, sempre convide a la persona entrevistada per a que nos comente tot allò que crega convenient compartir en nosatres i no li haja preguntat.

Paco – Moltes coses m'agradaria poder relatar, pero certament necessitaria hores pera a poder parlar de les meues experiències i el meus llarcs viages.

Moltes gràcies Paco per haver compartit en tots nosatres part del teu valiós temps, el qual valorem enormement, i com sempre dic en acabar, quede a la seua sancera disposició.

 

Francisco Bellido Sant Feliu
Francisco Bellido en la porta del jardí del Cassino de castello
 

Francisco i Benet
Paco i Benet en el jardí del Cassino de Castelló
 

Francisco Bellido Sant Feliu
Una crida de teléfon espontànea durant l'entrevista

 
 

 
 
Usuaris en llínea Grup LLVS   -   Octubre 2006 Amunt