ENTREVISTA A; NELO FONT

 
 
   
 
 
  Passejant pel caixco antic de Valéncia
   
  11 de maig de 2007
   
   
Nelo Font


Anar Arrere

Entrevistes

Inici

 

Benvolguts amics, hui estem passejant, charrant i davant d'un home que, des de sempre, ha segut un enamorat de la naturalea. Hui estem davant, ademés, d’un bon amic, Nelo Font.

Benet - Bon dia Nelo.

Nelo - Bon dia. No a soles soc un amant de la naturalea, SOC naturalea i estic completament integrat en ella. Yo, des de fa molt de temps conte un 'chascarrillo' que vaig sentir de chicotet i que m'aplique “Solta'm nuet i en les orelles retallades en un bosc i al cap d'un any no saben quin animal soc....”

Benet - I, ¿Cóm naixqué eixa simbiosis que tens en la naturalea?

Nelo - Com t'he dit sempre he manifestat el sentiment i la certea de formar part de l’entorn i procurant no tindre una visió massa tropocèntrica del món, per una atra part molt general en la societat actual, que creu que l’home és el centre de l’univers i té la culpa o la responsabilitat de tot lo que succeïx en esta terra (per eixemple ara el calfament global, la descongelació dels pols, la desertisació) quan les nostres possibilitats d'influència a nivell planetari és mínima o millor, nula.

Benet - Des de sempre has estat clavat en temes de biologia, més concretament, de peixos ¿Perqué els peixos? ¿Que tenen d'especial per a tu?

Nelo - Ya de molt chicotet, el pare d'un bon amic tenía alguns aquaris i els criava i a mi em portava embovat i, en quan m'ho vaig poder permetre, vaig tindre un i coincidint en la sort de trobar-me en mig d'un fet prou important, i en el que vaig participar activament i és en la creació de la primera Associació Aquaròfila d’Espanya (clar que, per a llavors és nomenava d'Educació i Descans, ¡No faltava més...!). D'això farà uns 46 anys més o manco....Ya de prou major, farà uns 13 anys, vaig estudiar la carrera de biològiques, especialitat botànica i, a tranques i redolons, en uns huit anys arribí a ser botànic, la meua ilusió....

Benet - En els darrers temps has donat un gir i t'has especialisat en plantes, més concretament en cactus i sucoses. Per als que no coneixen res d'açò ¿Qué són i en que se diferencien els cactus i les sucoses?

Nelo - Els cactus són una família de plantes, les cactàcees, en característiques ben definides, i les sucoses són un nom genèric aplicat a les plantes que tenen suc i ho guarden en el seu cos per a sobreviure en llocs de periodos secs.

Benet - Et vaig a fer una pregunta que casi és una llegenda urbana. ¿És cert que tots els cactus tenen punches? i, sobre tot ¿És cert que els cactus poden viure sense aigua?

Nelo - Punches o pels tenen en la seua immensa majoria, per a captar l'humitat ambient protegir-se de les radiacions solars en altura i, sobre tot dels depredadors que se’ls mengen, i, no és que vixquen sense aigua, sino que poden i deuen mantindre’s secs durant periodos de 3, 4 i 5 mesos, en que reduïxen la seua activitat metabòlica i creiximent.
  

 


Benet i Nelo Charrant tranquilament
  

Benet - Els passats dies 28 i 29 d'abril s'ha celebrat en Chest el II Congrés de Cactus i Sucoses, del qual eres el vicepresident.?¿Qué ha representat este Congrés per a la afició ad estes plantes i per al nostre Regne?

Nelo - Home, tenint en conte que és l’únic d’Espanya i que, com sempre, som pioners en una bona causa com és regular una afició i uns coneiximents, juntant a gents de totes les Comunitats, sense pecar de supèrbia, em pareix molt important.

Benet - I per a tu, com a proyecció personal ¿Qué ha representat ser el vicepresident d’este II Congrés fet en Chest?

Nelo - Ajudar a que ixca prou be un event d'esta importància és sempre reconfortant i enfortix la meua autoestima.

Benet - També estàs clavat en el món dels Bonsais. ¿Qué nos pots dir d'estos chicotets arbres i de la teua participació en la Mostra de la Comunitat Valenciana de Novelda?

Benet i NeloNelo - És també un món que mescla tècniques hortícoles i agrícoles en un poquet d'art i els resultats pareixen un poquet màgics.... (la paciència i la contemplació poden ser la causa)

Benet - ¿Quals son els teus proyectes de futur?

Nelo - Tinc un present tan ple i complex que no precise encara el futur. Continuar en les meues aficions i lluitar al mateix temps per lo valencià, nostra cultura i nostra llengua.

Benet - Si em permets, com la política és un tema que nos afecta a tots, i a més, tu estàs un poquet clavat en ella, voldria fer-te una pregunta. ¿T'atreviries a donar un guanyador en les pròximes eleccions del 27 de maig?

Nelo - El meu desig és que guanye el valencianisme, pero el meu cap em diu que soles és el començament de nostra reconquista...

Si te referixes concretament a les votades del 27, els blocs dreta- esquerra (per nomenar-los d'alguna manera), quedaran molt empatats i, podríem, els valencianistes, a soles en que els valencians desperten de la “sesta” secular del meninfotisme, dirimir i dirigir moltes qüestions necessàries per al nostre poble.

Benet - Ara vaig a fer-te un parell de preguntes, per a conéixer millor a Nelo. Ahí van. ¿Si et punches en un cactus, dius, "Et vaig a tallar les punches", o "He de tindre més cuidat"?

Nelo - No dic res, perque me punche per culpa meua i en accions de l'afició. També estem acostumats i nos punchem poquetes vegades. fdfd

Benet - A l'hora re regalar ad una dòna, ¿Una bona i grossa sucosa o el tradicional ram de flors?

Nelo - Cap de les dos coses. Una bona “mocadorà” és lo millor o, en el seu defecte, una cosa molt simple, un ramet de violetes.

Benet - Ara per a arrematar esta entrevista, et vaig a fer la mateixa pregunta que li faig als nostres entrevistats, ¿Qué li demanaries als nostres polítics i intelectuals actuals?

Nelo - Una regeneració ètica i moral de la societat i ells donant eixemple no prometent en va.Nelo Font

Benet - Si vols afegir qualsevol cosa que cregues oportú dir, i no t'haja preguntat, ací tens la teua oportunitat de dir-lo.

Nelo - Res, a soles una crida al poble valencià per a que desperte d’eixa mija vela permanent en certs temes que afecten a nostra identitat i que miren el seu interés i el general del valencians en el seu vot.

Benet - Nelo abans d'acabar esta entrevista nos vol deixar un ramellet de fotografies de l'Exposició de Bonsais de Novelda, en la qual ell mateix presentà tres bonsais i també unes fotos del II Congrés de Cactus i sucoses.

Moltes gràcies Nelo per haver compartit un poquet del teu valiós temps en nosatres i per haver contestat en eixe to distés a totes les nostres preguntes. A soles nos queda dir-te que quedem a la teua sancera disposició per a lo que vullgues.

Un abraç

 

Nelo Font en Bluso
Nelo Font

Benet i Nelo, a mijes en l'entrevista
Benet i Nelo Charrant. ¡Fotre com charrem!Exposició de Bonsais de Novelda
Bonsais presentats per Nelo

Bonsai - Acebuche
Acebuche
Bonsai - Pino Pavoreal
Pino PavorealII Congrés de Cactus i Sucoses de Chest
Famatimensis
Famatimensis

Mammillaria Orcutti
Mammillaria Orcutti

 
 

 
 
Usuaris en llínea Grup LLVS   -   Octubre 2006 Amunt