ENTREVISTA A; MANUEL PASTOR MEDINA

 
 
   
 
 
  Centre de Majors de Russafa
   
  02 de juliol de 2007
   
   
Manuel Pastor Medina


Anar Arrere

Entrevistes

Inici

 

Estimats amics, hui nos trobem davant d’un grup d’hòmens i dònes d’una experiència teatral sense igual, ¡El teatre és respira pels quatre costats!

Hui amics i amigues, nos trobem al costat del Grup de Teatre de l’Associació de Majors de Russafa.

En nom del Grup va a parlar el seu director escènic Manuel Pastor Medina.

Benet - Bon dia a tots

Manuel Pastor - Molt bon dia i gràcies per esta oportunitat per a parlar d’un tema tan important com és el nostre teatre i la nostra llengua, la valenciana.

Benet - La primera pregunta és fa casi inevitable. ¿Qué és i quines proyectes de futur té el Grup de Teatre de Majors de Russafa?

Manuel Pastor - Els proyectes actuals i de futur d’este Grup Teatral de Russafa, és senzillament, que satisfent el nostre propi gust i afició, pugam incrementar i aportar el nostre granet d’arena, per a dur ad estes persones, com a nosatres mateixos, la satisfacció de que practicant allò que tant els agrada, recordar aquells sainets, comèdies i obres que tant parlen de l’història i de les glòries que tant han aportat a Valéncia, per no dir a Espanya.

Som un grup d’amics units per la mateixa afició, la que fem extensiva a totes les persones majors, que en cada actuació, nos honren en la seua presencia, farcint el Saló.

El nostre futur i ilusió, seria que ampliant esta llabor que tan a gust fem, poder-la compartir en uns atres grups, centres, teatres i poblacions en festes, per a dur satisfaccions alegria i la glòria de Valéncia.

Benet - ¿Qué representa el teatre per a persones com vostés, que han dedicat totes les seues vides ad ell?

Manuel Pastor - Tot açò , estes manifestacions artístiques, representen el dur a bon terme, lo que abans, de jóvens, alguns hem fet com a professió i afició, i hui podem tornar a representar, per a satisfacció i alegria dels nostres majors, companyons i amics.

Benet - Valéncia sempre ha segut un planter de persones rellevants en tots els àmbits. ¿En l’àmbit teatral també contem en autors rellevants?

Manuel Pastor - Valéncia ha segut, és i serà per sempre, niu, caliu i criança de grans actors, cantants, músics i autors de prestigi, no tan sols valencians, sino de raïlam mundial. Nomenaré com eixemple a Rafael Rivelles, Plácido domingo, María Greus, Cora Raga, Emilio Vendrell, Gascó Granada, Pepe Alba, Julio Espi, Pepe Campos, Carmen corro, Ana María Bañuls, etc. Autors musicals com a José serrano, Ruperto Chapí, Magenti, Martinez Baguena, autors com Escalante, Peris Calda, Morante Borrás, Casajuana, Marco, Beltran, Virosque, Viciano, Negre, Melià, Pastor… i un llarc i inacabable repertori.

Benet - ¿Quines obres valencianes deurien de ser d’obligada representació, ya siguen clàssiques o modernes?

Manuel Pastor - Hi ha obres que jamai serán velles, com Nelo Bacora, Per la Fam d’Entrar, Les Barraques, La Cotorra del Mercat… etc

Benet - El teatre valencià està a l’altura del millor teatre mundial, llavors, ¿Perqué creuen vostés que està tan oblidat?

Manuel Pastor - El teatre valencià, tant els autors com els intérprets, estan a l’altura mes alta a on puga estar qualsevol atre de fama mundial, a soles a faltat i falta, una ajudeta una espenteta, per a unificar i que haguera més germanor entre actors, músics, poetes, cantants, etc.… i a més, estar més protegits, com en unes atres comunitats, i aixina poder dur a les festes dels pobles les manifestacions artístiques valencianes en lloc de gastar un bon grapat de diners en cantants i artistes que són fum.

Manuel Pastor MedinaBenet - ¿Creuen vostés que el cine pot arribar algun dia a menjar-se al teatre?

Manuel Pastor - No hauria cine si no férem teatre, puix per això son compatibles, a soles nos separen els mijos econòmics. Crec que deuríem estar més agermanats.

Benet - Segons el seu bon criteri. Hui en dia. ¿S’està fent un bon teatre?

Manuel Pastor - Segons el meu criteri com actor, autor i director, s’està fent prou be, ara, és podria fer millor, si hagueren mijos i ajudes estatals per als que fem teatre, no per als que guanyen del teatre i cine.

Benet - Encara que esta pregunta és un poc llavar-se la cara a u mateix… ¿Qué destacarien vostés de vostés mateixos?

Manuel Pastor - Destacaria d’esta Agrupació, les ganes de superar-se i l’amistat que a tots nos unix.

Benet - ¿Quina obra de teatre estan preparant ara mateixa?

Manuel Pastor - S’està preparant per a la pròxima semana, com final de curs, Geperut i coixo, i Zels de novençà.

Benet - En respecte al teatre, ¿Qué li demanaríeu als nostres polítics i intelectuals actuals?

Manuel Pastor - Als polítics i alts càrrecs, els demanaria que vingueren a vore-nos i aixina podrien jujar, sobre lo que tenen, i segur que tindrien més estímul per a ajudar-nos.

Benet - Ara vos deixe l’oportunitat de poder afegir tot allò que cregau convenient i que no vos haja preguntat.

Manuel Pastor - Esta entrevista em pareix be i a propòsit, a soles li falta que servixca per a qualsevol cosa, a vore si troba resposta en els mandataris i responsables, per a que nos ajuden material i econòmicament, i pensen que fins als montages, vestuaris, decoració i materials empleats, és preparen entre tots els components.

Estaríem encantats i eternament agraïts, si açò, esta entrevista poguera servir per a qualsevol cosa positiva i constructiva.
  

  Manuel Pastor Medina
Manuel Pastor Medina junt a la Real Senyera que porta dins del seu cor
f
 

Benet - Moltes gràcies a tots, i la més sincera enhorabona. Gràcies també al seu director, Manuel Pastor Medina i que seguixquen els èxits. I com a sempre, quedem a la vostra disposició per a lo que vullgau.

Manuel Pastor - Gràcies en nom de tot el Quadro, en el seu nom i en nom propi com Director.

   
 
Manuel Pastor Medina
Manuel Pastor Medina

Manuel Pastor jun a Benet
Manuel Pastor  junt a Benet
 
 

 
 
Usuaris en llínea Grup LLVS   -   Octubre 2006 Amunt