ENTREVISTA A; MANOLO LATORRE I CASTILLO

 
 
   
 
 
  Sèu del Grup d'Acció Valencianista
   
  17 de Març de 2007
   
   
Manolo Latorre i Castillo


Anar Arrere

Entrevistes

Inici

 

Molt estimats amics, en esta ocasió nos trobem en la sèu del Grup d'Acció Valencianista, (GA.V.). en un home que ha fet i està fent pel valencianisme, tot lo que està en la seua mà, i lo que no està en la seua mà. Sempre ha estat lligat al moviment valencianiste i des de fa molts anys és president d'una de les entitats més representatives del món valencianiste... Com tots haureu imaginat, hui nos trobem en Manuel Latorre i Castillo, Manolo per als amics.

Benet - Hola Manolo, ¡Benvingut!

Manolo - Moltes Gràcies. És per a mi un gran plaer poder contestar a les teues preguntes.

Benet - ¿Qué és el Grup d'Acció Valencianista? i ¿Qué ha representat per a tu en ta vida?

Manolo - El G.A.V. és l'essència pura del valencianisme. Després de 30 anys d'història (és complirem en Octubre d'enguany) som de les poquetes, per no dir l'única entitat valencianista que pot presumir de no haver-se venut mai. Ni per una subvenció, ni per un càrrec, ni per una sèu. Som els guardians de l'ideari valencianista, i mos agrada ser reconeguts per això.

El G.A.V. ha segut una part molt important de ma vida. Tin en conte que yo vaig entrar en ell de la mà dels meus pares quant apenes era un adolescent i que he estat vinculat, casi sense interrupció, els últims 29 anys de ma vida. Hui per hui és impossible pensar en Manuel Latorre sense relacionar-ho en el valencianisme i en el G.A.V., tant a nivell del valencianisme com la meua família i els meus amics. Yo sempre dic que vaig créixer jugant a fer valencianisme i que mentres feya valencianisme vaig créixer.
  

 

Manolo Latorre
Manolo Latorre en el Saló de Reunions de la sèu del GAV
  

 

Benet - ¿Cóm és pot ser tants anys president del G.A.V. con ho estàs sent tu, i estar en marcha com el primer dia?

Manolo - Yo agarrí la presidència en Maig de 2001, quan Juan Garcia Sentandreu dimití per a poder dedicar-se plenament a la refundació del valencianisme polític. Des de la Junta del G.A.V. recolzarem la seua intenció i tots estiguérem d'acort en que deuria de fer-se des de fora de l'entitat, des de la Fundació Nou Valencianisme. Per lo tant ara faré 6 anys com a President. l'únic secret per a continuar treballant dia a dia en la màxima ilusió és l'amor que tinc per la meua Pàtria Valenciana i pel Grup d'Acció Valencianista. Per a mi poder defendre l'Identitat Valenciana com President del G.A.V. és lo màxim a lo que un valencianiste com yo podia aspirar.

Benet - Les parets son un bon soport per als "Grafittis", que sents en el teu interior quan veus escrit, "G.A.V.", i pel contrari, quan veus escrit, "Països catalans"

Manolo - Quan veig una pintada reivindicada pel G.A.V. pense en lo que digueren els francesos en Maig del 68. "Cuando callan los politicos, las paredes hablan". Nosatres som un poble perseguit i reprimit per lo tant tenim que aprofitar qualsevol mig per a defendre-nos i donar a conéixer l'autèntica realitat del nostre poble. Quant veig escrit "Països Catalans"... agarre el meu spray i li fique "pallassos cacalans".

Benet - Dins del teu currículum, una bona part d'ell, podriem dir que està dedicada a la política. ¿Cóm valoraries pertanyer a Coalició Valenciana i ser el seu actual Secretari d'Implantació?

Manolo - Realment en política activa porte només des de la creació de COALICIÓ VALENCIANA. Abans vaig colaborar en uns atres proyectes de valencianisme polític pero sempre des del G.A.V. i mai militant en cap partit. De fet la meua arribada a Coalició va a ser més una qüestió de fidelitat i amistat en Juan Garcia. Els dos veníem parlant molt des de l'afonament de U.V. de la necessitat de crear un gran partit valencianiste que, havent deprés dels erros de U.V. poguera convertir-se a curt determini en l'autèntic partit de referència que el valencianisme venia demanant. Quan me convidà a participar en la fundació. de C.Val. com a Vicepresident fundador no me poguí negar.

Actualment i després de la remodelació orgànica feta en el II Congrés Foral vinc treballant des de la responsabilitat de Secretari de la Ciutat de Valéncia. Pense que és un càrrec a on podré aportar més encara que des de la Secretaria d'Implantació, ya que en C.Val. ningú viu de la política, tots tenim el nostre treball i a voltes era molt complicat compaginar horaris de treball en reunions d'implantació en pobles molt distants del Cap i Casal.

Manolo Latorre i Benet front a l'Escut del Grup d'Accio ValencianistaBenet - De cara a les votades de maig. ¿Quina valoració faries de Coalició Valenciana des del seu començament fins a les pròximes eleccions?

Manolo - Molt positiva i esperançadora. Estem convençuts de que el 27 de Maig de 2007 els valencians tenim una oportunitat històrica, tal volta l'última, per a capgirar l'actual situació de despersonalisació i sucursalisme que venim patint des de fa ya massa temps. Els ciutadans se tenen que donar conter d'una volta per totes d'a on nos ha dut la política catalanista i/o centralista de P.P. i P.S.O.E.

L'aument de C.Val., tant en número de socis, com de sèus, com de nivell de coneiximent i simpatia ha segut exponencial i pensem que d'açí a les votades encara pegarem un salt més gran.

Benet - I, també de cara a les pròximes votades, ¿Quin lloc creus que podria obtindre Coalició Valenciana?

Manolo - Esperem ser els responsables de que el valencianisme polític torne a les nostres institucuions. Tindrem representació en un montó d'Ajuntaments, inclòs el de Valéncia capital. En molts d'ells serem clau per a governar i entrarem en les Diputacions Provincials, podent ser quines trenquem l'empat tècnic que ara mateixa n'hauria en la de Valéncia. I Lluitarem de valent per a entrar en la Generalitat Valenciana, encara que si finalment rebaixarem el llistó al 3% nos lo ficaríem més fàcil.

Benet - Depenent dels resultats de les pròximes eleccions, associacions i entitats com el G.A.V. ¿Podrien arribar a desaparéixer?

Manolo - Yo puc parlar per nosatres, els demés, sobre tot els que varen triar en son dia la via de la compra-venda al poder via subvenció (i m'estic referint a una centenària entitat molt coneguda) m'imagine que estaran prou preocupats. Nosatres que portem 30 anys enfrontats al poder i des de la nostra independència denunciant a tot aquell que ha traïcionat a les nostres senyes d'identitat. ¿Que podem perdre? ¿Que nos lleven les subvencions que no tenim? ¿Que se nos margine i criminalise en els mijos de comunicació, com porten fent 30 anys?... L'únic que nos podem fer és illegalisar-nos i te puc assegurar que ni aixina conseguirien callar-nos.

Benet - Des de fa ya més de trenta anys, Valéncia està sofrint una catalanisació molt dura, pero en els últims anys, la catalanisació està sent més dura que mai. Tots els llibres de text i de llectura, estan escrits en català o en eixa 'cosa' que impon la A.V.Ll. ¿Estem assistint al final del valencià? o pel contrari ¿Estem al principi d'un nou capítul de forta catalanisació que deuríem de tallar d'arraïl?

Manolo - La gravetat del moment actual radica en el fet de que haja segut el P.P. el que, tenint majoria absoluta, ha protagonisat els pijors atacs contra la Llengua Valenciana mai patits. Ni Felip V, Ni durant el franquisme: L'Acadèmia Valenciana de la Llengua que pactaren P.P. i P.S.O.E. s'ha convertit en l'autèntic bogí del nostre idioma. Molta gent a tingut problemes a l'hora de donar-se conte de que el P.P. nos havia venut a canvi de pactes de govern en Madrit i la societat valenciana ha reaccionat molt més espau que si açò mateixa l'haguera fet P.S.O.E., E.U. o BLOC. ¡¡Si inclòs a mi em costa creure que la política cultural de Zaplana, Camps, González Pons i Font de Mora haja segut pijor, molt pijor que la de Lerma i Ciscar¡¡
  

 


Benet i Manolo Latorre als costats del bust de l'insigne Pare Lluís Fullana i Mira
  

 

Benet - Ara et vaig a dir quatre noms propis, i has de dir-me quina opinió et mereixen.

Pare Fullana i Mira

Manolo - L'autèntic pare del Valencià modern. El més gran filòlec que la Llengua Valenciana a tingut mai. tots els dies em recorde quant nos digué "el catalanisme és una moda i com totes les modes passarà" i pregue per a que tinga raó.

Benet - Pompeu i Fabra

Manolo - Un químic acomplexat que jugà a ser filòlec, mal aprenent de Savino Arana i com tots els nacionalistes exacerbats un descervellat.

Benet - Josep Lluïs Carod-Rovira

Manolo - L'hereu de Pompeu Fabra pero en la sort d'haver-se trobat en Madrit un govern dèbil i en Valéncia un govern venut. Algun dia l'història ficarà ad este seguidor de Hitler en el seu lloc (i si no ya ho farem nosatres).

Benet - Juan Garcia Sentandreu

Manolo - Un valencià en les idees i les conviccions molt clares, capaç de jugar-se el seu patrimoni i el seu prestigi per tal de que els valencians tornem a sentir-nos orgullosos de la nostra història. Una persona que val la pena conéixer i a la que seguiria fins al final ficant la mà en el foc per ell (i això en el valencianisme després de tot lo que hem vixcut és molt a dir).

Benet - Ara anem a conéixer un poquet més a la persona, no al president, no al polític... ¿Qué triaries més a gust, Plaja i banys de sol, o, Montanya i caminades llargues?

Manolo - M'agrada qualsevol racó del nostre Regne pero com a bon cabanyaler em quede en la mar, tin en conte que nosatres presumim de ser l'únic barri de Valéncia que no viu d'esquenes al mar. Més que banys de sol, banys de mar i de lluna. Descobrir la plaja tant en hivern com per la nit és una cosa que recomane a tots els que tinguen l'ànima sensible.

Benet - Per a almorzar en els companyons, ¿Botifarres de Requena o Pa a la catalana?

Manolo - Botifarres de Requena, Formage de Morella, Qisquilleta de Dénia, Anguiles del Palmar, Tomates de Pinedo... lo que vullgues pero que no siga català. Que lo del boicot lo varem començar en el G.A.V. fa més de 20 anys (encara hi ha pegatines d'eixes redonetes pegades en les meues carpetes de B.U.P. i C.O.U.)Manolo Latorre

Benet - Hem arribat al punt de fer-te la mateixa pregunta que li estic fent a tots els entrevistats. ¿Qué li demanaries als nostres polítics i intelectuals?

Manolo - Coherència, responsabilitat i vergonya. Coherència en la nostra història, Responsabilitat per al deure que els ciutadans els hem encomanat. I vergonya de no tornar a traïcionar la memòria dels seus pares i dels seus yayos.

Benet - I per a finalisar i que no se te quede res dins de tu. ¿Vols afegir alguna cosa que cregues convenient dir i compartir en nosatres?

Manolo - Dir que he estat molt agust durant tota l'entrevista perque parlar de valencianisme en valencianistes sempre és un plaer. Donar-te l'enhorabona per la llabor que estàs fent des de L'ARCHIU i dir-te a tu i tots els internautes que te seguixen, que sé som molts, que teniu al G.A.V. i a la seua gent disposta a colaborar en qualsevol proyecte valencianiste.

Un abraç.

Benet - Gràcies Manolo pel teu temps, puix tots sabem que eres un home molt afaenat i més en estos dies prevotades, en que tots els que esteu implicats en el tema esteu de faena fins a les orelles. De nou ¡Gràcies! I després de les votades, esperem poder contar de nou en tu per a fer una valoració del resultat de les mateixes.

Fins ad eixe moment, quedem a la teua disposició.

 

Manolo Latorre junt a l'Escut del GAV
Manolo Latorre junt a l'Escut del G.A.V.
Grup d'Acció Valencianista


Manolo Latorre junt al seu retrato
Manolo Latorre junt al seu retrato, pintat pel nostre bon amic, Belda

 
 

 
 
Usuaris en llínea Grup LLVS   -   Octubre 2006 Amunt