ENTREVISTA A; JOSEP VICENT GUILLOT i BUENO

 
 
   
 
 
  Charrant en un parc de Campanar
   
  5 de Decembre de 2007
   
   
Josep Vicent Guillot i Bueno


Anar Arrere

Entrevistes

Inici

  

Estimats amic i amigues, hui nos trobem en Campanar, passejant i charrant pels seus carrers i parcs en un home jove en moltes ganes de treballar de valent pel valencianisme i de llaurar-se un pervindre en ell, hui
nos trobem junt al nostre amic, Josep Vicent Guillot i Bueno.

Benet - Hola Guillot

Guillot - Hola Joan, moltes gràcies per les teues paraules.

Benet - La primera pregunta es fa casi inevitable, ya que és vosté el cap de la revista Món Actual. ¿Qué és i a on vol arribar Món Actual?

Guillot - Món Actual és un proyecte de revista que vol donar dins de l'àmbit de les publicacions, una alternativa al llector que busca una publicació de temàtica generalista en Llengua Valenciana i que no es dedique en exclusivitat a la lliteratura, historia i cultura valencianes. Es a dir, una revista que tracte temes variats. Una oferta que existia fins ara en atres llengües, pero no en la nostra.

Per supost volem arribar ad eixa gent que vol llegir en autentica Llengua Valenciana, en normes del Puig o de la RACV, fugint sempre de polèmiques al voltant dels accents.

Benet - Una pregunta que també es fa casi inevitable és, en els mesos de vida de la revista, ¿Quina quota de mercat ha conseguit Món Actual?

Guillot - Evidentment no tenim els mijos de les grans editorials, anem treballant com les formiguetes, poquet a poquet. En eixe sentit estem molt contents perque tant el primer número com el segon, pràcticament els hem venut tots. Respecte als punts de venda i la distribució és el punt que anem millorant, tenim més de 50 punts de venda en més de 40 pobles.

Benet - I ¡Cóm no! No podem deixar passar l'ocasió de preguntar-li, ¿Que proyectes de futur té preparat el consell de redacció de la revista per ad ella?

Guillot - Volem millorar la revista dia a dia. En eixe sentit hem millorat la calitat de la maquetació, hem aumentat el número de pàgines que nos permet introduir més seccions i una calitat visual destacable. També hem tancats acorts de colaboració en atres entitats valencianistes, com el Rogle Constantí Llombart, en el qual colaborem en la distribució periòdica del seu bolletí. Colaborem també en grups com el Colectiu de Gais i Lesbianes del Regne de Valéncia. No li tanquem les portes a ningú. Els hem oferit les pàgines de la revista a colectius com la Plataforma Jovenil Valencianista, el Grup d'acció Valencianista i a la gent jove del colectiu Enkara. Este tipo de colaboracions la creem molt oportuna sobretot en el sector més jove del valencianisme. Tant el GAV, com la PJV tenen una gran història darrere, i atres colectius, com Enkara, són iniciatives noves que nosatres, per supost, recolzem. El Colectiu Fullana, Renaixença Valenciana, el Colectiu Cavanilles, La Vall Verda de Vall d'Uxo... tots aquells que vullguen, són per supost, benvinguts.

Benet - Vosté també participa com corrector en la revista Niu d'Art ¿Qué nos pot dir d'esta nova iniciativa?

Guillot - Niu d'art es l'atre proyecte d'edicions Mosseguello. És un producte que tampoc teníem en el mercat. En este cas no parlem d'una revista valencianista, parlem d'una publicació en Llengua Valenciana que tracta del disseny d'interiors, publicitat, arts en general... que conta en un grup de gent molt jove en una trayectòria impressionant per a lo jóvens que són. El seu director, Lluís Gómez es un clar eixemple de lo que estic dient. És un tant nou, diferent i que està tenint una molt bona acollida sobretot en el sector més jove. Relacionat en Niu d'art, oferim també al públic en general atre tipo de productes. Per a finançar les nostres publicacions, tenim un taller de disseny i decoració d'interiorismes, disseny de pàgines web i publicitat, en els quals tenim uns preus molt competitius i a on tots els beneficis es dediquen íntegrament a la finançació
de les publicacions del grup i a proyectes valencianistes.

Benet - En un atre orde de coses, vosté ha participat en revistes com 'Revers' baix la direcció de Voro Vendrell. ¿Quina opinió li mereix Revers i el seu pas per ella?

Guillot - Revers es l'eixemple més clar de la dificultat que comporta un proyecte com este. És una norma general en este tipo de publicacions, és a dir, mijos llimitats, en constants problemes de finançació i distribució. Nosatres volem oferir un producte sério, ben maquetat, en bons continguts i de temàtica general. Volem fugir de polèmiques, per a nosatres tots els que treballen per la Llengua Valenciana són benvinguts, no mirem ideologies i molt manco, confrontacions. Se li té que reconéixer a Revers i en particular al seu director Voro Vendrell, la seua dedicació i treball en el camp del valencianisme. No volem ser competència de ningú. Estaríem molt contents de que tant esta com atres publicacions tingueren una llarga vida perque eixa seria una bona notícia per a tots.
  

 


Josep Vicent Guillot i Bueno en un parc de Campanar
 

 

Benet - Les revistes valencianes i escrites en valencià no són cosa d'ahir, puix han hagut un fum d'elles, com Cla, Revers, Lo Rat Revista o Murta, per eixemple i actualment a banda de la seua, és troben Lletraferit o Lletrafaller per eixemple, ¿Cóm veu el món de les revistes escrites en valencià?

Guillot - Si te dones conte, totes les revistes que has nomenat (a la que yo afegiria atres com el Som, Renou, Rogle..) fonamenten els seus continguts en temàtica valenciana en general i valencianista en particular, lo que per supost, és precís tindre productes aixina. Nosatres obrim el palmito en una oferta diferent. La supervivència d'estes revistes es fonamenta per supost, en el grup de gent que manté viva la flama. El nostre desig seria que tant Món Actual com Niu d'art s'autofinançaren i es consolidaren en el mercat. Eixe seria un pas molt important no a soles per a les nostres revistes, sino per a la nostra llengua en general.

Benet - Un atre món, és el món digital, en el que han hagut intents ya desapareguts com El Semanari, promogut per www.llenguavalencianasi.com en el que vosté participà i Veu (La veu dels obligats a callar), també promogut per www.llenguavalencianasi.com i en l'actual Rogle editat pel Rogle de Cultura Valenciana Constantí Llombart, que és distribuïx en format de paper i digital. ¿Quina opinió li mereixen els diaris i bolletins digitals?

Guillot - Internet es una ferramenta ya molt important hui en dia i per supost, eixe poder anirà en aument en el futur. El valencianisme deu estar present en eixe camp també. Coneixem a molts jóvens principalment que s'han incorporat al moviment valencianiste gràcies ad este invent que es diu Internet. Totes les pàgines que has mencionat fan un paper importantíssim, per això torne a insistir en que pàgines com les de la PJV, Enkara, Valenciafreedom, Elpalleter, peramosatros, valenciapersempre, hortavalencia i totes les del grup llenguavalencianasi, son elements que no tenim que descuidar.Josep Vicent Guillot i Bueno i Joan Benet

Benet - Junt a Joan Lluís Musoles, ha creat l'editorial Mosseguello ¿Quines plans tenen per ad ella i en qué espai pensen que poden situar-se dins del món valencià i / o valencianiste?

Guillot - Musoles es el clar eixemple de la vida dedicada al valencianisme. El seu treball per lo nostre en la província de Castelló està sent molt important, per això decidírem en son dia que l'editorial tinguera la seu en Borriana. Els fundadors de l´editorial fórem un grup de cinc persones al que dia a dia es van incorporant més persones. Els plans són molt senzills, fer lo possible per a que la nostra llengua continue viva. Anem a anar incorporant nous productes i ya estem treballant en la creació d'una colecció de contes infantils. Ademés pronte editarem un primer llibre. Fugim de tot tipo de protagonismes per lo tant, nosatres anem a treballar per lo nostre, fent camí i sense renunciar a res.

Benet - Aprofitant que vosté està clavat per sancer en el món cultural, volia preguntar-li, ¿Cóm veu el món cultural valencià en l'actualitat?

Guillot - Una cosa esta clara, la cultura valenciana i valencianista no està morta ni molt manco. Veig un aspecte molt positiu, i és la gran cantitat de gent jove que s'està movilisant. Fa uns anys els actes pareixien un camp vedat, en estos moments rara és la semana en la que la cultura valenciana no té una cita. S'estan fent cursets, cicles de conferencies, certamens culturals i si, damunt de tot lo dit li afegim que estem en condicions de traure publicacions de calitat com Món Actual i Niu d'Art crec que tenim que vore el futur en optimisme. L'esperança està en un poble que veu com els seus governants li han donat l'esquena. El problema el tenen ells, ya que d'esquenes no es veu lo que realment està passant, i això, per a un polític és un erro garrafal.

Benet - Ara com sempre faig, li vaig a fer un parell de preguntes en un to un tant més distés. ¿Li agrada més un dia tranquil en el camp o un dia molt concorregut en la plaja?

Guillot - Ja, ja.. M'agrada un dia tranquil en la plaja. No renuncie a un bon passeig per la Calderona, pero me tira més el mar, inclús en hivern i plovent. Passejar per les nostres plages és un privilegi envejat per molts.

Benet - ¿Sol com les sargantanes o ombra per a no calfar-se massa?

Guillot - La foscor es propícia a moviments estranys. Crec que es té que donar la cara i eixir al sol, encara que nos cremem.

Benet - I ara per a arrematar esta entrevista, li convide a que diga tot allò que no li haja preguntat i que crega convenient compartir en tots nosatres.

Guillot - Simplement convide a tots els llectors que li peguen una miradeta, que miren la part positiva de tindre dos publicacions com les nostres en el mercat, que perdonen els molts erros que tenim i que per supost, tot ho fem en la millor de les intencions.

Benet - Gràcies per les seues respostes i per concedir-nos esta magnífica revista, i com sempre, quedem a la seua disposició.

Guillot - Moltes gràcies Joan, aprofite per a felicitar-te personalment pel magnífic treball que vens fent des de les teues ueps i, per supost, gràcies per recolzar en els teus artículs estes noves revistes.

 

Josep Vicent Guillot i Bueno
Josep Vicent Guillot i Bueno


Josep Vicent Guillot i Bueno

 
 

 
 
Usuaris en llínea Grup LLVS   -   Octubre 2006 Amunt