ENTREVISTA A; AMPAR CABRERA i SANFÈLIX

 
 
   
 
 
  Passejant pels Jardins de Vivers
   
  31 de giner de 2010
   
   
Ampar Cabrera i Sanfèlix


Anar Arrere

Entrevistes

Inici

Benvolguts amics hui podríem dir que és un dia de festa per a tots nosatres, pues la poesia es ficà de festa quan la nostra amiga començà a escriure-la en la gràcia i mestrage que la caracterisa. Per supost que haureu imaginat que hui estem al constat d'Ampar Cabera i Sanfèlix.

Benet – Hola, benvolguda Ampar.

Ampar – Hola Joan

Benet – Són tantes coses les que podríem dir de tu que vaig a començar per qualsevol d'elles. Tu fores nomenada com a Escritora de l'any en 2008, per la AELLVA. ¿Cóm se du això?

Ampar – La veritat és que mai he segut massa conscient de lo que este guardó representa, era un premi que l'obtenia gent de molta valia i del que yo estava a anys llum de conseguir. Aixina que al obtindre'l me quedí completament despistada en lo que se referia a les seues conseqüències; L'estímul per a escriure més i millor, l'espenta cap a un món tan difícil com el de la lliteratura Valenciana i també,perque no dir-ho, eixa miqueta de por a defraudar a qui tant ha confiat en mi.

Pero no hi ha dubte de que estic orgullosíssima d'haver-lo rebut.

Benet – Has guanyat el premi de poesia Torre de Paterna en 2008, la Flor Natural de Paterna en 2007, Viola d'Or en els Jocs Florals de Valéncia en 2007 i molts més, estàs imparable. ¿D'a on traus la genialitat per a escriure tants poemes guanyadors?

Ampar – Yo no crec que siga genialitat, si no simplement una manera de fer aplegar als demés les teus inquietuts, les teues fruïcions i reflexions. El que guanye un poema, simplement vol dir que li ha calat a eixa persona el teu mensage. I això és realment lo genial, poder comunicar-se uns en atres a través de l'escritura.
  

  Ampar Cabrera i Sanfèlix
Ampar Cabrera i Sanfèlix
 
  Benet – A la poesia aplegares a través dels lliberts de falla. ¿Qué són per a tu els llibrets de falla?

Ampar – Son la porta a un món fascinant ple de picaresca i de dobles intencions. Son al igual que les falles el cor de lo purament valencià, perque tin en conte, que és l'única lliteratura que se basa en lo efímer, en una escultura que durara cinc dies i que després desapareixerà. Per a mi la seua escritura és diferent i única, m'embolica d'una manera adictiva tal, que fins arribe a ensomiar en els versos i les rimes o els girs sarcàstics de les diferents escenes.

Benet – Has realisat poesia festiva i dramàtica. ¿En qual d'elles et sents més cómoda?

Ampar – Això depén del moment en el que estiga, puix reitere el poder de la poesia com mig per a fer aplegar els teus sentiments als demés, pero en general me trobe cómoda en les dos.

Benet – Fent referència als distints tipos de poesia. ¿Qual d'elles creus que és més difícil d'arrematar en èxit per a aplegar als cors de quines estan escoltant-la o llegint-la?

Ampar – Yo ací tindria que ser diplomàtica i dir que totes en un mateix grau, pero com se supon que tinc que sincerar-me, te diré honradament lo que yo crec; que és més difícil fer riure que plorar.

Benet – Has participat en els tallers de prosa de la AELLVA en molt d'èxit. Si algun dia degueres de triar entre la poesia i la prosa, la teua elecció. Seria... perque...

Ampar – Suponc que la poesia, perque quan he estat escrivint prosa durant un periodo de temps llarc, he tingut que fer un menut lapsus i escriure alguns versos per matar el cuquet. De totes maneres fent prosa també me sent molt a gust.

Benet – També sabem que eres una empresària d'èxit. ¿A qué dediques la teua llabor com empresària?

Ampar – És una empresa familiar dedicada a la confecció i venda de trages de nóvia, comunió i festa, baix la firma de 'Ellas'. Ara dispongam de quatre tendes situades en Valéncia, Castelló i Xàtiva, encara que la més coneguda, i que de segur que a la majoria li sona haver-la vista, és la que se troba en el carrer Cavallers, junt a la plaça de la Mare de Deu. Esta tenda, a mes, té l'honor de ser la botiga més antiga de Valéncia dins d'este ram.
 

 

En un camí de Vivers
En un camí de Vivers
 

 

Benet – Baix el teu prisma d'empresària. ¿Cóm veus l'aspecte social i econòmic actual?

Ampar – Parlant mal i pronte, la cosa està fotuda de veritat. Yo no he vixcut mai una época pijor que esta. Hi ha una verdadera crisis econòmica agravada per una sicosis colectiva cap al no gastar un duro i promoguda per uns senyors que ara anuncien una recuperació galopant quan és tot lo contrari. I anem a deixar ací el tema.

Benet – Ara en el teu permís, et vaig a fer un parell de preguntes en un to un tant més distés. Tu estàs entregada al món dels trages de nóvia i al món de la poesia. Per a una nóvia, lo més bonico que li pot passar, ¿és lluir el dia de la sua boda un trage d'enveja, o que el seu futur marit li faça una poesia exalçant les seues qualitats?

Ampar – Pensant en la meua bojaca espere que lo més important siga el trage, pero, per supost, deu de ser molt bonico que el teu nóvio te faça un poema, sobre tot si esta escrit en lo cor.(I no és una coentor d'upa.)

Benet – Per a arrematar un bon dinar. ¿Gelats italians o gelats de Xixona?

Ampar – Gelat de Xixona i a ser possible de torró.

Benet – Ara com solc fer en tots els entrevistat, et deixe l'oportunitat de dir tot allò que cregues important compartir en nosatres i no t'haja preguntat.

Ampar – Només voldria dir que el meu somi, al igual que el de molts escritors en llengua valenciana, seria el poder viure de l'escritura, dedicant-li el cent per cent dels meus esforços, cosa impossible tal com estan hui les coses. Pero que gràcies a gent com tu, que obri portes des de la web, o a Alapont i Melià en els cursos de poesia de lo rat penat, a la AELLVA promocionant i espentant a autors jóvens,etc... la tasca d'aplegar a més gent se nos fa molt més fàcil a tots. Gràcies.

Moltes gràcies Ampar per estar hui en nosatres i per haver compartit uns moments de la teua apretada agenda, els quals agraïm enormement. I com sempre dic, quedem a la teua disposició.
  

  Ampar Cabrera i Sanfèlix
Ampar Cabrera i Sanfèlix davant d'un roser que es deslluïx davant la seua bellea
 

Ampar Cabrera i Sanfèlix
Ampar Cabrera i Sanfèlix
 

Amparo i Benet
Ampar i Benet
 

Ampar pensativa... ¿Qué pensarà Ampar?
Ampar pensativa... ¿Qué pensarà Ampar?

 
 

 
 
Usuaris en llínea Grup LLVS   -   Octubre 2006 Amunt