JOAN BENET RODRÍGUEZ i MANZANARES

 
   

 
  Data de Publicació
Dimarts
05 de giner de 2016
   
  Artícul 207
   
  Anar a l´Inici
   
 
   
   
ARTÍCUL
 
 
MOLT MALAMENT RIBÓ
 

En les últimes Eleccions Municipals que han hagut en Valéncia, ixqué com partit guanyador de les mateixes, el Partit Popular, el qual ya portava 24 anys en l'alcaldia, en Rita Barberà com alcaldesa durant tots eixos anys, pero els pactes post electorals, és dir, utilisant una trampa electoral i ¿democràtica? molt utilisada en tot el territori espanyol, uns partits que no han tingut el suficient recolzament del poble valencià para ser els que manen, ho fan a pesar dels desijos del poble, mentrimentres que el partit guanyador, es quedà a soles en l'oposició. ¡Molt roïna esta jugada! I això que el partit que havia guanyat, mos ha venut als valencians un cabaç de vegades. Pero pense que qui realment votà a la Coalició Compromís, no sabia lo que estava fent, puix ni els seus militants estan d'acort en les coses que estan emanant del Consistori Valencià des de les votacions del 24 maig de 2015.

Joan Ribó des de que prengué el seu càrrec en l'alcaldia, ha fet i desfet tot lo que li ha passat per a on passen les coses que importen un pimentó. I no vaig a fer una llista de totes les coses roïnes que ha fer per Valéncia en este curt determini de temps, (hui és 5 de giner de 2016) puix seria molt llarga, pero sí que puc fer una llista de totes les coses que ha fet be, puix és molt més curteta; cap.

Aixina es podria resumir la llabor de Ribó en l'alcaldia en estos vora de sèt mesos; no ha fet res de bo per Valéncia.

Pero el dumenge dia, 3 de giner de 2016 de vesprada, Ribó es passà en el poble valencià més de lo que ho havia fet mai, més de lo que mai pensàvem que podria fer, puix contractà a tres dònes grosses, les vestí com si foren unes meretrius (en perdó per a les dònes), les pujà al balcó municipal i darrere de que estes dònes saludaren al públic que el mateix Ribó s'havia encarregat de tindre, puix havia tancat la plaça de l'Ajuntament i en ella està montada la pista de patinage sobre neu, l'alcalde Ribó, feu un discurs, polític, exalçant un acte republicà que a soles s'havia fet una vegada en Valéncia en l'any 1937, en plena guerra civil, com si eixe “rescat” fora el d'una tradició milenària. Ademés tragué a conte el temps de la dictadura de Franco, com si no volguera que les ferides es tancaren mai, o com si volguera sembrar discòrdia per a tindre al poble dividit i poder manejar-lo millor, puix un poble dividit sempre és més dèbil i fàcil de sometre. Ademés el discurs que feu totalment anacrònic i fòra de lloc, podia inclús obrir ferides noves a persones que no havien vixcut eixa época de l'història.

Presentà a les tres dònes, en perfecte català, com “las Magas de gener” quan en valencià correcte seria “les Magues de giner”, com Llibertat, Igualtat i Fraternitat, que precisament és el lema de la República Francesa i ademés el de la República d'Haití, i en tot eixe material, ¡vaja material!, feu una cavalcada llaica pels carrers del nostre benvolgut Cap i Casal, puix a Ribó no li van molt les coses que tenen alguna olor a religió. Encara que la veritat és que no sap distinguir entre religió i tradició.

L'alcalde quan adapta les tradicions valencianes a lo que ad ell li agrada, s'excusa molt a sovint en dir que ell és l'alcalde de tots i no d'uns quants, “craso error”, puix si és l'alcalde de tots, no pot fer les coses per l'artícul 33, (és dir, per que em dona la gana i tots a callar), puix si és el meu alcalde, a mi no em representa, puix yo no volia que donara el vergonyós espectàcul que donà el dumenge dia 3. Ademés yo sí que volia que la nostra Real Senyera passara al la Sèu a realisar el Te Deum, que ell prohibí i moltíssimes coses més.

Això sense contar la cantitat de diners que s'està gastant en pallassades varies com lo de “las Maga de gener”, mentres que hi ha unes atres coses més importants en Valéncia que fer i en les que gastar-se els diners públics i encara no ha fet res per elles, és dir, de moment encara no ha fet res per Valéncia de bo i de profit, encara no ha fet política... a soles s'ha especialisat en manar a pastar fanc totes les tradicions més arraïlades de Valéncia, com intentant despersonalisar-la de tot lo que puga fer olor a valenciania.

Voràs Ribó, lo més coherent i raonable que podries fer és dimitir d'un càrrec que no saps dur avant i deixar que unes atres persones en més trellat i un gran amor cap a Valéncia, facen lo que tu mai no vas a fer, exalçar a Valéncia i dur-la a lo més alt, a la glòria que es mereix.

 
 
 
Usuaris en llínea Grup LLVS   -   Octubre 2006/i> Amunt