JOAN BENET RODRÍGUEZ i MANZANARES

 
   

 
  Data de Publicació
Dilluns
01 de setembre de 2014
   
  Artícul 180
   
  Anar a l´Inici
   
 
   
   
ARTÍCUL
 
 
CARTA OBERTA A RITA BARBERÀ
 

Excelentíssima alcaldesa de la doblement Lleal Ciutat de Valéncia, Maria Rita Barberà Nolla.

L'Associació Cultural Grup d'Acció Valencianista, es fica en contacte en vosté per a ficar en el seu coneiximent que el passat dia 20 de juliol del present 2014, el local de l'Assamblea de Veïns de Benicalap, acollí l'acte d'homenage del 30 aniversari de la mort del terroriste Toni Villaescusa.

I podem dir Terroriste en Mayúscules, puix està ausades comprovat, i aixina ho diuen els mateixos organisadors, que el dit personage muigué el 20 de juliol de 1984 en Alzira a l'explotar-li en les mans un artefacte explosiu que volia ficar en l'oficina del INEM de la dita ciutat, situada en lo carrer Saragossa. No volem ni imaginar la destrossa material que poguera haver fet si haguera explotat, i mes dolorós encara, les vides humanes que podia haver segat.

Este terroriste fon militant del PSAN (Partit Socialiste d'Alliberament Nacional dels Països Catalans), que com vosté sap son uns països imaginaris, anti històrics i inconstitucionals. També fon membre de Terra Lliure, grup terroriste que volia (com fea ETA), arribar a una Catalunya Lliure a traves de les armes i el terror.

I ara, este terroriste rep un homenage a la seua memòria i damunt d'això inauguren una placa en el seu recort en Valéncia Cap i Casal.

Esta acció, de que l'Ajuntament permeta que es facen este tipo d'apologia del terrorisme, pot assentar precedent i pijor encara, pot inclús, si no se fa res, induir a pensar que l'Ajuntament de Valéncia està d'acort d'alguna manera en estos tipos d'actes.

Per tal motiu des del Grup d'Acció Valencianista, solicitem, demanem, exigim de l'Ajuntament de Valéncia que s'investiguen a totes les associacions, inclús a l'Associació de Veïns que els cedí el local i totes les persones que estigueren implicades en tan vergonyós acte, i que a cadascuna se l'imponga la sanció que procedixca segons la llei.

I que en caràcter d'urgència es faça retirar la placa que inauguraren en honor ad este terroriste, situada en la plaça de Benimaclet, puix es una vergonya per a totes les persones de be, puix es recorda a un vil terroriste com si fora un héroe.

Estem convençuts de que l'Ajuntament obrarà en conseqüència i no es farà còmpliç d'este destrellat que mai no deuria d'haver passat, per a que l'image d'este Consistori seguixca sent una image d'estar al costat de la llei i no del terrorisme.

Fiquem en el vostre coneiximent que darrere de presentar esta carta en el Registre d'Entrada, serà feta publica per a tots pugam saber en qué lloc mos posicionem tots.

 
 
 
Usuaris en llínea Grup LLVS   -   Octubre 2006/i> Amunt