JOAN BENET RODRÍGUEZ i MANZANARES

 
   

 
  Data de Publicació
Dissabte
29 de març de 2014
   
  Artícul 170
   
  Anar a l´Inici
   
 
   
   
ARTÍCUL
 
 
CARTA OBERTA A LA AVL
 

Com no puc dir, Estimada Acadèmia, puix no seria veritat, començaré a soles dient, Hola.

Com tots sabem, la creació d'esta entitat fon un pacte entre persones que no tocava, quan no tocava i per motius que no tocaven, puix tots eren polítics i no tenien res a vore en la llengua valenciana, i la llengua i la política mai deurien d'anar juntes de la mà, sino en plans paralels que mai es travessaren.

Despuix de molts anys d'intentar impondre el català, (a vegades disfrassat de valencià cult o normalisat), en la nostra Pàtria Valenciana, d'haver fet un bon cabaç de comunicats en contra de la llengua valenciana i l'idiosincràsia del poble valencià.

Despuix d'haver tret llibres i recentment un diccionari, que en tot el meu respecte, aprofita per a ben poc puix s'allunta moltíssim de lo que el poble demana.

Despuix d'haver redactat una definició de valencià que és una verdadera ofensa per al poble valencià.

És casi impossible que no vos doneu conte de lo que esteu fent, puix tots el dies podeu llegir moltíssimes coses en contra de la vostra actuació de catalanisació de la Comunitat Valenciana, (antic Regne de Valéncia), puix lo que esteu fent és intentar que la llengua valenciana desaparega de la manera més deshonrosa, és a dir, com si mai hi haguera existit.

De veritat que és una verdadera pena, que persones en un cert nivell cultural com s'espera dels acadèmics de la AVL, no estiguen per la llabor d'estudiar la verdadera història de Valéncia i de la seua dolça llengua, puix si algun acadèmic ho haguera fet, segur que no seguiria en la tasca de catalanisar a Valéncia.

De veritat que és una verdadera pena que estigau escampant mentires que són tan fàcils de comprovar a poc que estires del fil de la veritat, puix la veritat està ahí, en tots els racons de la nostra pàtria per a tots els que vullguen/vullgau fer us d'ella.

De veritat que és una verdadera pena que persones com vostés, preferixquen fer lo que fan, i cadascú sabrà per qué ho fa, a voler que la veritat sure d'entre la mentira.

De veritat que és una verdadera pena que una entitat com esta, faça lo que fa en contra de la voluntat del poble valencià.

Des del més fondo respecte i com valencià de pro, vos convide a pensar lo que esta entitat a través dels seus acadèmics està fent-li a Valéncia i a la dolça llengua valenciana, puix l'història sempre coloca a cadascú en el seu lloc, i alguns, esteu hipotecant la vostra image de futur per... no sé, per lo que siga.

Sé que esta Carta Oberta a la AVL no va a servir de res, puix estic molts anys en la lluita i he vist de tot, inclús lo que no m'haguera agradat vore mai, pero sempre és bo que les persones, les entitats com esta, sàpien lo que pensen els demés, i en este cas, lo que pensa el poble valencià d'ella escrivint-lo en la seua casa com és el mur del seu Facebook per a que no puguen dir que no s'han enterat, aixina que a soles en queda per dir;

Sigau coherents i demaneu vostés mateixos la Derogació de la AVL, tots ho agrairem i l'història es farà resò d'eixe fet com toca.

Fins a una atra que no sé si arribarà.

Dels meus amics em despedix dient; Un abraç molt blau, pero en este cas em despediré dient a soles.

Ixcà es derogue la AVL demà de matí.

 
 
 
Usuaris en llínea Grup LLVS   -   Octubre 2006/i> Amunt