JOAN BENET RODRÍGUEZ i MANZANARES

 
   

 
  Data de Publicació
Dumenge
17 d'octubre de 2004
   
  Artícul 145
   
  Anar a l´Inici
   
 
   
   
ARTÍCUL
 
 
CARTA OBERTA A SOMORATINOS
 

Estimat So Moratinos, sa decisió de solicitar el reconeiximent de la llengua valenciana en la U.E. no ha obert una ferida, és a soles que a ficat el dit en la ferida ya oberta.

A la llengua valenciana se li pot ajudar de cor, com és el meu cas, o simplement, en la llei en ma, que és el seu cas, en el qual a soles s'ha de complir i fer complir la llei. Vosté ha complit en la seua obligació, pero hi ha persones que que han clavat el crit en el cel. ¿no s´ha preguntat perque? Si qualsevol persona, llig llibres d'història que no hagen segut revisats pels pancatalanistes, se dona conte, que si a lo hui nomena Catalunya, se li lleva tot lo que l'han furtat al Regne de Valéncia, entre uns atres, se queda com és, un poble sense història, ni passat, puix tot lo que s´atribuïxen, a soles és part de l´historia valenciana, balear o aragonesa. Sino, ¿perqué és tan important per ad ells que el valencià no siga reconegut com a llengua?, ¿de qué tenen por? Carod-Rovira, ha arribat a amenaçar a So Zapatero dient-li que si no troba una solució al ¿problema? valencià, li retirara el soport polític entre unes atres coses. ¡Fotre!, és més important per als catalans la llengua valenciana que la política del govern central.

Ademés, no hi ha cap mida que puga conformar a valencians i catalans en el tema llingüístic; si seguix com ha començat, en la llegalitat en la ma, als catalans no els va a agradar; i si se torna arrere i demana a la U.E, el reconeiximent del «valencià/català», un terme fora de la llegalitat, no mos va a gustar als valencians. L'únic camí a seguir és la llegalitat, i si als catalans no els agrada, des de fa vora cent anys no mos agrada a mosatros, els valencians, que mos estiguen catalanisant als nostres chiquets en els coleges.

No deixe que uns quants decidixquen el futur de tot el país. Mai una minoria, deu, subjugar ad una majoria.

(Publicado originalmente el 17 de octubre de 2004)

 
 
 
Usuaris en llínea Grup LLVS   -   Octubre 2006/i> Amunt