JOAN BENET RODRÍGUEZ i MANZANARES

 
   

 
  Data de Publicació
Dilluns
13 de juny de 2011
   
  Artícul 129
   
  Anar a l´Inici
   
 
   
   
ARTÍCUL
 
 
VALENCIANISME POLÍTIC
 

No fa molt de temps, el dia 22 de maig de 2011, en la majoria de les comunitats espanyoles s'ha fet unes votacions municipals i autonòmiques en les que ha quedat ben clar que una immensa majoria dels espanyols, no volen que el Senyor Zapatero seguixca en el seu càrrec puix li han llevat el seu recolzament, i això seria per a que este senyor pensara molt sériament en lo que ha fet (pràcticament tot mal) i en lo que deuria de fer, que és anar-se'n i deixar que un atre polític arreplegara les ramaleres de lo que queda d'este país nomenat Espanya.

Pero fent més chicotet el círcul de les eleccions i centrant-mos en la nostra Pàtria Valenciana, el cas seria molt paregut, pero substituint a Zapatero pel valencianisme, puix en estes eleccions els votants li han donat l'esquena al valencianisme, representat per partits chicotets pero en moltes ganes de fer coses i sobre tot en moltes ganes de tirar avant del carro del valencianisme per a poder eixir del clot a on estem com a realitat diferenciada de qualsevol atra realitat peninsular.

Igual els partits propis valencians que es presentaren a les eleccions no contaren en les persones adequades, igual no saberen 'vendre' el seu partit, igual molts votants ni a soles sabien que existien, be per falta de publicitat en els mijos de comunicació o be per falta d'eixe discurs atraent per als votants per a que estos agarraren la papereta valencianista. Pero al remat lo que ha ocorregut, i sobre tot, lo verdaderament important és que el valencianisme a hores d'ara no està baix mínims, és simplement que ha tocat fondo com a mai en l'història ho havia fet. Pero una vegada en esta situació, tenim una cosa a favor, i és que quan una 'circumstància' toca fondo, no poc caure més baix, aixina que soles li queda una de dos, o be quedar-se ahí per a sempre, o per a un bon grapat de temps dormint el 'Somi dels justs' o pujar cap a dalt una atra vegada en renovades forces i sobre tot deprenent del passat, i de veritat això és lo que espere i desige que passe, a vore si d'una vegada per totes els valencians i els valencianistes entenem que a soles tiren avant en este país al que li diem Espanya, les comunitats que tenen un partit propi, (regionaliste, independentiste, o qualsevol -iste, pero propi), i que si l'actual Comunitat Valenciana, no aplega a entendre que mos fa falta un partit propi en força, determinació i decisió per a afrontar tot lo que mos ve del nort i de l'oest, i totes les bandes que mos puga vindre, mai de la vida tirarem avant en cap sentit, ¡al contrari! Si el valencianisme no es pot organisar d'una manera sòlida en no molt de temps, puix ara el temps sí que juga un paper molt important, el següent pas serà perdre lo poc que mos queda, i per a vergonya dels valencians perdrem fins al nostre gentilici, ¡valencians!

¡Germans vingau, la nostra Pàtria nos necessita!

 
 
 
Usuaris en llínea Grup LLVS   -   Octubre 2006/i> Amunt