JOAN BENET RODRÍGUEZ i MANZANARES

 
   

 
  Data de Publicació
Dimecres
15 d'octubre de 2008
   
  Artícul 066
   
  Anar a l´Inici
   
 
   
   
ARTÍCUL
 
 
¿9 D'OCTUBRE?
 
El dia nou d'octube els valencians commemorem l'entrada victoriosa del rei en Jaume I a Valéncia, i l'orgull de l'unitat d'un poble baix una mateixa bandera, la nostra Real Senyera.

Fent un poc d'història, he de dir que Valéncia era un regne taifa en un rei musulmà, Zayyan ibn Mardanish, el qual regnava quan Jaume I vingué a conquistar-la.
   

Regnes Taife en 1031
   
Regnes Taifes en 1080
  

Després d'haver conquistat ya diverses terres valencianes, el 23 d'abril de 1238, el rei en Jaume I ocupà el Grau de Valéncia, pero fon en Russafa a on constituí el seu quarter general per a preparar la conquista final de Valéncia.

Els musulmans almohades no volgueren lluitar en Jaume I, igual, per la superioritat militar d'este, aixina que firmaren la seua capitulació sobre un llançol que desplegaren sobre la muralla i en el que havien pintat l'ensenya de la Casa d'Aragó.

Havent guanyat, Jaume I feu la seua entrada triumfal en Valéncia Cap i Casal, el dia 9 d'octubre de 1238. Dia de la festivitat de Sant Donís.

Els valencians que sempre hem sigut molt donats a la 'traca' i al soroll, posteriorment celebràrem este dia tirant uns petarts als que li dien, 'triquitracs', 'piuletes' i 'tronadors'.

A esta costum se li sumà més tart la de fer provessons cíviques i uns atres acontenyiments, en la que es menjaven productes del camps, com almeles, pinyons...

En arribar Felip V, abolí els furs que Jaume I li donà a Valéncia, i es prohibiren la festa i les traques.

Anys després, els confiters, arreplegaren el testic de les traques i productes del camp fent-los de massapà. Constituint estes dolços, 'La Piuleta", el "Tronador" i les fruites i hortalices de massapà, junt a un mocador de seda, la tradicional, "Mocadorà", que els nóvios i marits regalen a les seues dònes en el dia d'esta festivitat.

És digne de mencionar allò de que la Real Senyera baixa de l'Ajuntament i puja ad ell, sempre en sentit vertical, per això es fa pel balcó, puix la Real Senyera no s'amaga davant de ningú.

El dia 9 d'octubre, el dia gran de la Pàtria Valenciana, és un dia que tots els valencians, deuríem de sentir en el nostre cor.

Pero no hem d'oblidar, que abans de que el rei en Jaume I li donara els furs a Valéncia, esta ya era un regne, un regne taifa com lo havia sigut per lo manco des de 1031 en que es té documentació d'allò. En lo que poden discórrer fàcilment, que el rei en Jaume I feu de Valéncia un regne, pero lo cert és Valéncia ya ho era.

En canvi lo que si que feu el rei en Jaume I, fon portar la poma de la discordia, puix n'hi ha qui diu que Valéncia es repoblà en gent dels quatre comtats que es denominaren catalans, cosa que és de tot impossible puix en eixes comtats no havien tantes persones com per a repoblar Valéncia i no deixar buits els comtats, pero n'hi ha gent que vol i s'agarra ad esta teoria com a un clau ardent (els sabran per qué), donant peu als veïns que es troben entre Castelló i França a dir que en Valéncia parlem la seua parla.

Si el rei en Jaume I no haguera conquistat Valéncia i no haguera triumfat eixe 9 d'octubre de 1238, i els musulmans hagueren seguit sent els reis i amos de Valéncia, a hores d'ara, ¿tindríem eixe problema de la llengua? ¿estaríem ya casi a la fi d'eixe proces de catalanisació que patim? Igual no. Lo que tampoc podem saber i ya mai no ho sabrem, és si nos haguera anat en els musulmans millor o pijor que en Jaume I, pero lo cert és que ningú podria dir a hores d'ara, que parlem català o que formem part de cap país imaginari.

 
 
 
Usuaris en llínea Grup LLVS   -   Octubre 2006 Amunt