JOAN BENET RODRÍGUEZ i MANZANARES

 
   

 
  Data de Publicació
Divendres
16 de maig de 2008
   
  Artícul 060
   
  Anar a l´Inici
   
 
   
   
ARTÍCUL
 
 
LA COSELLERIA DE CULTURA I EL TEATRE ROMÀ DE SAGUNT
 

La Conselleria de Cultura, tenint com a consellera en cap a Trinidad Miró, solicita al 'Supremo' la no eixecució de la sentència de tornar el teatre romà al seu estat natural, les ruïnes que són i que mai no havien de deixar de ser.

Per a sostindre la seua exposició i demanda recorre a argumentar-la en unes badoqueries tals que donen por.

A banda de que el 'Supremo' haja sentenciat o no fer una cosa en trellat i raó, lo cert és que mai no es devia d'haver fet eixa reconstrucció que manà a pastar fanc una gran senya d'identitat del nostre poble valencià.

¿Qué opinaríem tot lo món si cobriren de rajoles, de taulells o de marbre, la Giralda, la Catedral de Santiago, el Escorial, les Ruïnes del jaciment de Millares, o... les piràmides Giza (Keops, kefren i Micerino), los Moais de l'illa de Pasqua o les ruïnes de la ciutat del Machu Picchu?

Segurament a qui proponguera estes burrades li dirien foll, pero qui feu la burrada de afonar baix marbre al Teatre Romà de Sagunt i a qui manà fer-lo, no s'ho diuen, al contrari, seguixen empenyorats en no tornar arrere la burrada a qualsevol preu.

Puix be, ahí tenim una atra senya d'identitat valenciana, amagada davall el poder polític actual.

 
 
 
Usuaris en llínea Grup LLVS   -   Octubre 2006 Amunt