JOAN BENET RODRÍGUEZ i MANZANARES

 
   

 
  Data de Publicació
Dilluns
05 de Març de 2007
   
  Artícul 033
   
  Anar a l´Inici
   
 
   
   
ARTÍCUL
 
 
LA CAVALCATA INFALTIL DEL NINOT I LES NOSTRES TELEVISIONS
 

Enguany, com tots els anys, el dumenge dia quatre de març, és realisà la Cavalcata del Ninot Infantil, acte pertanyent a la festa de les Falles de Valéncia, festa que d'una atra part, té la categoria de, Festa d'Interés Turístic.

La cavalcata a nivell de festa, a nivell de comissions falleres i activitat fallera no tingué res que desmeréixer a la festa, a pesar de ser un acte infantil, l'ironia i la sàtira, s'entremesclaven en una gran dosis d'humor i alegria per part de tots el chiquets i chiquetes, que disfrassats de lo més rar i inimaginable, caminaven i ballaven durant tota la cavalcata.

Esta, com en els darrers anys, començà en la plaça de Tetuan i acabà en lo carrer Xàtiva, passant per lo carrer de la Pau i Sant Vicent i, ¡Cóm no! per la plaça de l'Ajuntament, a on havia un mantenedor de cada falla llegint l'explicació del per qué dels disfrassos, les carrosses, els rodants... a la mateixa volta que una gran cantitat de persones i personalitats, junt ad un jurat, ¡Que per cert ho tingué molt difícil per a triar un guanyador! Miraven com discorria la cavalcata davant d'ells.

La gent que anà a vore la cavalcata en directe i a acompanyar als chics, chiques i majors que participarem en ella, és posaren a abdós parts de tots els carrers i places per a on passava la cavalcata. ¡Tot estava en el seu lloc! ¡Tot estava com tocava! ¡La festa estigué servida!

Pero... per a desgràcia i deshonra de valencians i valencianes, exceptuant l'honrosa excepció de 'Canal 7 Tele Valéncia' que retransmetí en directe la cavalcata, no hagué cap atra televisió, ni autonòmica ni d'àmbit nacional espanyol que és dignara a retransmetre la Cavalcata Infantil del Ninot, rebaixant la nostra benvolguda cavalcata a res, i com tots sabem, lo que no ix per televisió... ¡En moltes ocasions no existix!

Pareix mentira que haja televisions que quan en una atra comunitat s'entrega una rosa i un llibre lo posen per televisió en les franges horàries més importants, fent un recort, i un repàs per tot lo que suponc l'entrega d'eixa rosa, i que televisions com Canal Nou o Punt 2 que deurien d'estar al costat de tot lo valencià, de tot lo nostre, no és feren eco de la cavalcata ni a soles un minut.

No volguera acabar est artícul sense dir que hui dia cinc, en la secció de Societat del teletext, Canal 9 ha posat quatre llínies, i vullc dir quatre llínies i no més, sobre la cavalcata, quatre llínies que són com diuen de l'aigua, sense color, sense sabor i sens olor.

És un pena. Yo estiguí en ella. Yo fiu part d'ella.

 
 
 
Usuaris en llínea Grup LLVS   -   Octubre 2006 Amunt