JOAN BENET RODRÍGUEZ i MANZANARES

 
   

 
  Data de Publicació
Dimecres
31 de Giner de 2007
   
  Artícul 031
   
  Anar a l´Inici
   
 
   
   
ARTÍCUL
 
 
ZAPATERO, EIXE HOME
 

Estimat So Zapatero (Per ser educat), és vosté el 5º President del govern espanyol des de la transició, i si com passà en els reis, tinguérem que posar-li un malnom, pense que podria ser... Be eixe no és el tema. Vosté naix en Valladolit un 4 d'agost de 1960 i per pura casualitat, si per casualitat, perque si no s'hagueren produït els atentats de l'onze de març, és molt possible que vosté no haguera segut mai el president del govern espanyol, puix moltes de les enquestes d'intenció de vot de l'época, donaven com a guanyador a Marià Rajoy, pero la fortuna jugà en el seu favor.

Els escassos 18 vots que li separaven del Partit Popular (164 vots a 146) li donaren a vosté com guanyador, pero al Regne de Valéncia i a la resta d'Espanya com per perdedors. ¡A la resta! No. No a tots, puix la part nortoriental d'Espanya és una atra cosa.

Hem de fer memoria i recordar que el P.S.C. ya favorí a Zapatero en els seus vots en 2000, en el 35º Congrés Federal, realisat en juny, en el qual Zapatero decidí optar per presentar-se per a dur les ramaleres del P.S.O.E., opció que guanyà per 995 vots.

Des de que vosté guanyà les dites eleccions per a president de la nació espanyola el 14 de març de 2004, l'història s'escriu donant un pas avant i un atre pas arrere. ¿Perqué? ¡Si home! Ad estes altures de la seua llegislatura, (Ya són quatre anys) ¿Quí no sap que el seu yayo patern, Juan Rodríguez Lozano, capità republicà, fon eixecutat pels nacionals el 18 d'agost de 1.936 durant la Guerra Civil Espanyola per negar-se a participar en la sublevació...? ¡Ningú! No hi ha cap persona, ni dins i fora de la nostra nació que no sàpia eixa història, tan vella que dona mala olor a soles parlar d'ella. Això és un pas arrere, i no pense que siga bon pas arrere president Zapatero, puix encara hi ha moltes ferides obertes i això a soles està furgant dins d'elles. Pero hi ha una atra cosa So Zapatero, el meu yayo matern, també morí en eixa guerra, encara que no li vaig a dir a mans de quí, per a no tirar-li més llenya a l’assunt, pero a més del seu yayo i el meu, també moriren un bon grapat de yayos, yayes, nets, fills, filles, cosins, pares, mares, tios... i més, i més. Pero encara em fa gràcia una atra cosa, pareix que vosté no te més yayos, ¿No solem tindre quatre?

Pero be, no a soles del passat està vosté vivint, puix podríem parlar per eixemple de, "Els papers de Salamanca", (Abans nomenats "L'Archiu de Salamanca"). Lo que ha passat en ells, no és veu ni en les "Repúbliques Bananers".

Vosté és advocat, puix estudià dret en l'universitat de Lleó, i més que ningú, vosté sap que excepte la part Nordoriental d'Espanya, i quatre persones més, tots els demés estàvem en contra de que és traslladaren eixos "Papers de Salamanca" a Catalunya, pero a més el trasllat és feu al més pur estil dictatorial; anaren a per ells de nit, escoltats per policies i depresa... Al dia següent mentrimentres uns, Catalunya, s'alegraven de rebre L'Archiu de Salamanca, la resta d'Espanya, inclosa Salamanca, evidentment, ploràvem eixe gran erro històric que és feu baix el seu mandat, i crec que és un erro, ya no per lo que ha segut per a l'història d'Espanya, sino més que res, per com s'ha dut a terme eixe trasllat. Senyor advocat, senyors del jurat, no tinc més que dir.

Ara vullc comentar-li una coseta sobre el A.V.E. (Alta Velocitat Espanyola). En 1980, sent president del govern espanyol Adolf Suàrez (U.C.D. Centre), s'estudià la possibilitat de construir la primera de les llínies del A.V.E. (En aquell moment denominat L.A.V. -Llínia d'Alta Velocitat-), i el primer traçat que s'estudià fon, Madrit-Saragossa-Barcelona-frontera francesa, pero al final és descartà en favor de la llínia Madrit-Sevilla per motius de La Expo de Sevilla de 1992, ¡Sabia decisió!, i aixina el 14 d'abril de 1992, sent el president de govern Felip Gonzàlez, (P.S.O.E) s'inaugurà esta llínia en molt d'èxit. Pero, ¡Ai Zapatero! la llínia que ya deuria d'haver vingut a Valéncia, per molts motius i u dels motius de més pes és que Valéncia en 2007 va a acollir l'event deportiu més importat del món després dels Jocs Olímpics, "La 32 Copa Amèrica de Vela", com pronte, i si no passa res, és va a construir en 2010. ¡Això vol dir que el A.V.E. no va a estar present com a mig de transport en la Copa Amèrica, i que va a vindre Valéncia, uns 18 anys després que s'inaugurà la primera llínia!

Aixina, So Zapatero, podríem parlar del Pla Hidrològic, de la seua postura en E.T.A., dels seus companyons de Catalunya i lo que els manen, de l'immigració, de la participació en les guerres i perqué no, d'eixe turbant àrap que és posà... i de tantes i tantes atres coses, pero no vaig a escriure més per a no cansar a ningú, pero... abans d'anar-me, vullc deixar a tots els llectors en l'eslògan de la seua campanya de les eleccions de l'any 2004, quan guanyà, el qual dia, "Mereixem una Espanya millor", ¡Efectivament! Agarre vosté per a sí mateix el seu eslògan, continue en la seua carrera d'advocat, i deixe que una atra persona que sàpia, faça realitat eixe eslògan, puix de veritat, ¡SI! que nos mereixem una Espanya millor. ¡Per lo manco, millor que la que vosté nos està deixant!

 
 
 
Usuaris en llínea Grup LLVS   -   Octubre 2006 Amunt