JOAN BENET RODRÍGUEZ i MANZANARES

 
   

 
  Data de Publicació
Dilluns
07 de març de 2005
   
  Artícul 021
   
  Anar a l´Inici
   
 
   
   
ARTÍCUL
 
 

REPTE A TOTES LES ENTITATS PER A QUE DEFENGUEN LES TEORIES PANCATALANISTES

 

Des de fa molts anys, moltíssims, la propaganda pancatalanista, està fent mossa en les cultures, idiomes, i tot lo relacionat en els Regnes de Valéncia i de Mallorca, i ara estan començant a fer-lo en lo Regne d'Aragó.

Pero resulta que eixa propaganda a soles és un dogma de fe, una cosa que tens que creure't a soles perque sí, simplement perque hi ha unes persones que per u o per un atre motiu (€), estan afonant i ofegant a la llengua i cultura valenciana, sabent ausades que lo que estan fent és lo més roïn que una persona pot fer, Mentir, No dir la veritat o no informar-se de la veritat per a no dir badoqueries.

Per això, REPTE A TOTES LES ENTITATS; Acadèmia Valenciana de la Llengua, Generalitat Valenciana, Real Acadèmia Espanyola, Acadèmia d'Història d'Espanya, Biblioteca Nacional, Generalitat de Catalunya, tots els partits polítics, Institut d'Estudis Catalans, Universitat de Valéncia, Universitat d'Alacant, Universitat de Castelló, Tribunal Superior de Justícia, i a totes les entitats que d'una forma o d'una atra estan fent que la bella i dolça llengua valenciana, (idioma valencià), s'estiga morint absorbit pel català impost políticament, a que demostren mijan dades, senyes, números, llocs, escrits... i quant puga ser medit i contrastat en les senyes de llibres i texts que no estiguen filtrats per la ruglonadora pancatalanista, a convéncer-nos de que la dolça llengua valenciana és un dialecte del català.

És molt fàcil dir, "El valencià és una variant del català", com per eixemple repetix la Real Acadèmia Espanyola una vegada i una atra vegada com un disc rallat; totes les voltes que m'he posat en contacte en ells, per a demanar una explicació m'han donat la mateixa panoli explicació.

Puix be, anem a deixar-nos de dogmes de fe i anem a posar la veritat damunt de la taula. Avant de que el pancatalanisme sobreeixira a les seues amples, havien escrits un fum de llibres, en els quals és pot trobar la veritat, eixa veritat que els pancatalanistes estan afonant en lo més fondo d'un silenci, segurament, pagat i molt be pagat.

Tots eixos llibres, i yo tinc prou d'ells, és poden llegir, estudiar i traure la veritat d'ells, és per això que no tinc cap por per a reptar a qualsevol entitat a que mos demostren a tots la ¿Veritat? que dia darrere dia nos estan dient els pancatalanistes.

Si alguna entitat s'atrevix a contestar-nos, tot el grup de gent que fem, Llengua Valenciana Si, nos posarem en marcha per a poder comprovar la veritat que haja en els seus escrits, i ¡Cóm que no!, la escamparem per tot arreu.

No crec que haja cap entitat de les nomenades o unes atres del mateix tall, que tinguen lo que s'ha de tindre per a poder ratificar les teories panques. Pero clar, si ningú diu esta boca és meua en defensa de les teories panques, tindrem que creure que TOTES LES TEORIES PANCATALANISTAS SÓN MENTIRA.

Un refrà popular diu que, "S'agarra abans ad un mentirós que ad un coixo".

 
 
 
Usuaris en llínea Grup LLVS   -   Octubre 2006 Amunt