JOAN BENET RODRÍGUEZ i MANZANARES

 
   

 
  Data de Publicació
Dilluns
05 febrer de 2007
   
  Artícul 020
   
  Anar a l´Inici
   
 
   
   
ARTÍCUL
 
 
CARTA OBERTA A SO ZAPATERO
 

Senyor Zapatero

No vaig a fer força en tornar a dir que la llengua balear (mallorquí, menorquí i eivissenc) són llengües molt més antigues que el català, ni tampoc vullc dir que l’idioma valencià és molt anterior a lo que hui és coneix com a català puix qualsevol llibre d’història no filtrat per l’actual corrent catalanista em dona la raó, i per a comprovar-ho és a soles qüestió de llegir.

Pero com valencià i persona que ama a la seua terra, em sent ofés, degradat i humiliat, puix ya no és a soles que Catalunya estiga catalanisant des de fa moltes décades a la meua bella terra, baix tots els governs centrals que han passat per a on està vosté ara, sino que a més, vosté, encapçalant el seu partit, ha solicitat a l’Unió Europea, que el gallec, el català i l’euskara, siguen considerades com, “llengües de treball”, fent cas omís a l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana a on clara i expressament s’expon que el valencià serà l’idioma cooficial en la Comunitat Valenciana. ¿Per a qué servix tindre clarament expressada eixa qüestió si vosté, el seu partit i el seu govern s'ho bota a la torera?

Senyor Zapatero, està obrint més les ferides que té el meu poble, i a més està furgant en elles.

RECONEGA A L’IDIOMA VALENCIÀ COM LO QUE ÉS, EL PRIMER IDIOMA QUE TINGUÉ UN SIGLE D’OR DE LES LLENGÜES ROMANCES.

Encara que yo no tinga reunions secretes en grups terroristes, encara que no tinga “claus polítiques” que poder oferir-li, encara que no puga fer declaracions públiques a favor del meu bell idioma, (perque no em deixen…) encara que a soles siga un ciutadà d’a peu, estic extremadament enfadat en les seues actuacions, les quals des de que accedí al govern no han segut favorables per a la meua bella terra. No seguixca el camí de Catalunya, i remate la faena de catalanisar la meua bella terra.

Ningú possible interés ocult o sinistre, val absolutament res comparat en l’identitat d’un poble, i per este camí, durant la seua llegislatura la meua bella terra, ¡Morirà per usurpació d’identitat!

Senyor Zapatero. ¡Corregir és de sabis i encabotar-se d’estúpits!, i per damunt de tot no m’envie a la conselleria d’Educació de Valéncia, puix ya he parlat en ells, i més catalanistes no poden ser.

Per cert, si no arriba a llegir esta carta i la mateixa és queda en qualsevol del seus filtres NO em contesteu, si hi ha resposta, que siga del seu puny i lletra, si volguera parlar en una atra persona que no fora vosté, l’enviaria esta carta al meu dentista.

Att.

 
 
 
Usuaris en llínea Grup LLVS   -   Octubre 2006 Amunt