JOAN BENET RODRÍGUEZ i MANZANARES

 
   

 
  Data de Publicació
Dilluns
26 d'abril de 2004
   
  Artícul 019
   
  Anar a l´Inici
   
 
   
   
ARTÍCUL
 
 
TSJ, TRIBUNAL SUPERIOR DE JU... JA... JI... NO EM RECORDE
 

Sentencia del TSJ
 

Segons un chicotet artícul aparegut en el Diari de Valéncia el dia 26 d'abril de 2004, el TSJ ha dit...

Transcripció textual de l'artícul que és pot vore a la dreta.

"El TSJ declara la validea de Filologia Catalana para acreditar el coneiximent de valencià.

La sentencia reconec dita titulació per als concursos a places docents.

Redacció. Valéncia

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat ha emés una nova sentencia en la que declara la validea de la titulació de Filologia Catalana per a acreditar els coneiximents en valencià en les oposicions a centres docents, segons fonts del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyança del País Valencià.

Esta nova sentencia, la tercera a favor del sindicat, és el resultat del recurs interpost contra les órdens de maig de 2002 que no contemplen la filologia catalana com instrument d'acreditació de coneiximents de valencià en els concursos a places docents.

Segons el sindicat, en esta sentencia "queda patent que, a nivell normatiu, l'àrea de filologia catalana assumix tots els continguts relatius al valencià com llengua. a més per este motiu, l'Administració homologà i feu equivalent els antics títuls de Filologia Valenciana, desapareguts des de 1993, a l'únic que existix en l'actualitat i que és filologia catalana.

En esta nova sentencia del TSJ, mos queda molt clar que la justícia no sempre és cega, sino que a vegades és a soles torta, o pijor encara, el vel que cobrix els seus ulls és transparent i ve tot lo que vol, pero lo pijor és que no vol vore la veritat.

No anem a entrar en tornar a dir allò del Sigle d'Or de les Lletres Valencianes, no anem a caure en tornar a dir que el català és una llengua inventada i imposta a base de talonari, perque és lo que tots sabem, pero si anem a dir que, mentrimentres en lo Regne de Valéncia, ya és parlava Valencià, en els comtats de lo que després fon la comunitat autònoma de Catalunya estaven començant a juntar la, "p", en la, "a", per a dir "pa", i que a soles els interessos polítics i econòmics, (i hi ha qui d'açò podria escriure varis llibres) han fet i estan fent que la bella i dolça llengua valenciana este morint-se.

Volem fer una menció especial per a la A.V.LL., entitat pancatalanista per excelència, i que en l'actualitat rig i "normalisa" el valencià, que després d'esta sentencia de 'eixe' TSJ, no ha fet res per a defendre a la nostra volguda llengua valenciana, és més, segur que han festejat la sentencia.

Pero hi ha una cosa, que potser que siga més greu. La A.V.LL., tots sabem que és una entitat pancatalanista o simplement, catalana i en defensa de la llengua catalana en Valéncia, pero ¿Que han fet entitats com la R.A.C.V. (Real Acadèmia de Cultura Valenciana), o Lo Rat Penat?

Si entitats tan valencianes com les citades i d'una trayectòria de valenciania intachable no facen ni diuen res la situació entra en unes condicions de desampar per a la Llengua Valenciana, sense precedents.

Desigem que a tots els panques i traïdors a la llengua valenciana els ixca en la front una "T" de traïdors, per a que tots en lo carrer sàpien quines son... ¡Nos sorprendríem!

 
 
 
Usuaris en llínea Grup LLVS   -   Octubre 2006 Amunt