JOAN BENET RODRÍGUEZ i MANZANARES

 
   

 
  Data de Publicació
Dilluns
08 d'abril de 2002
   
  Artícul 016
   
  Anar a l´Inici
   
 
   
   
ARTÍCUL
 
 
LA A.V.L. HA ADOPTAT L'ORTOGRAFIA CATALANA PER AL VALENCIÀ
 

El dissabte dia 6 d'abril de 2002, en el diari Levante - El Mercantil Valenciano, s'arrepleguen unes declaracions de Pujol en respecte a la A.V.L., Acadèmia Valenciana de la Llengua, (encara que no diu de quina llengua), que són aborronadores.

La A.V.LL. adopta l'ortografia catalana per al valencià

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraules atribuïdes a Jordi Pujol, Textual, "...y celebró como un avance el que la Academia Valenciana de la Lengua haya adoptado la ortografía catalana como la oficial para el valenciano", en valencià, "...i celebrà com un alvanç que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua haja adoptat l'ortografia catalana com l'oficial per al valencià"

He de dir que és una vergonya que Pujol puga dir tal cosa sense que ningú haja fet res, pero és pijor encara que la A.V.L. no s'haja pronunciat.

No és vàlit, que la A.V.L. puga dir que no s'ha enterat de la noticia, tots sabem que eixe supost és impossible.

Pero lo que si que és cert és que si no s'ha pronunciat en contra d'eixes declaracions, és perque estan d'acort en elles, i sent aixina, oficialment, des de l'any 2002, (per lo manco), s'està ensenyant català oficialment en tots els centres docents valencians, i per extensió, en tota la Comunitat Valenciana, com la propia llei de creació de la A.V.L. diu en el seu punt 5,

Artícul 5

Les decisions de la A.V.L, en l'eixercici de les seues funcions, deuran ser observades per totes les Institucions de la Generalitat, pels poders públics, pel restant d'Administracions Públiques, el sistema educatiu, i els mijos de comunicació, les entitats, els organismes i empreses, de titularitat pública o que conten en finançació pública.

Després de llegir açò, ha de quedar-li molt clar a tot lo món que, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, és l'institució Creada durant el mandat de Zapalana, amparada pels partits polítics majoritaris que l'ha donat la punyalada més forta a la llengua valenciana. Puix totes les decisions d'eixa acadèmia, van orientades a matar al valencià com idioma i catalanisar a Valéncia.

Ademés, està fora de la llei per ensenyar i impondre el català com llengua vehicular en una comunitat a on no és oficial.

Eixa entitat en seu en Valéncia, nomenada, Acadèmia Valenciana de la Llengua, és una entitat catalana, que deu de desaparéixer, pel be de la llengua valenciana, ademés, també devem de dir que eixa entitat, A.V.L., no sap com dir-li ad una llengua en una tradició lliterària que la dugué a obtindre el primer Sigle d'Or de la lliteratura, LA LLENGUA VALENCIANA.

 
 
 
Usuaris en llínea Grup LLVS   -   Octubre 2006 Amunt