JOAN BENET RODRÍGUEZ i MANZANARES

 
   

 
  Data de Publicació
Dilluns
20 de decembre de 2004
   
  Artícul 015
   
  Anar a l´Inici
   
 
   
   
ARTÍCUL
 
 
UN DÈU PER A IESPANA
 

Iespana és una empresa de servicis informàtics que oferix multitut de servicis debades per a tots aquells que desigen iniciar-se en el món d'Internet, ademés, dels seus servicis de pagament, d'una calitat impressionant.

Com la majoria de les empreses, realisen campanyes per a conéixer els gusts, aficions i / o necessitats dels seus clients o futurs clients.

En este sentit, en el moment d'escriure est artícul estan realisant una campanya d'arreplegada d'informació, segurament per a adequar i millorar els seus ya bons servicis, pero d'entre totes les preguntes que te fan, que són prou, hi ha una d'elles, per la qual ha mereixcut que li otorgue un deu.

Iespana
 

Com pot vore's en este fragment de la pagina de l'enquesta, image que tots els usuaris d'Iespana podran corroborar, és pregunta als internautes els IDIOMES, que utilisen en Internet, i entre ells inclouen, ya no a soles al valencià, tan n'oblidat sempre, sino també el Mallorquí, a pesar de que este poble soporta ya 25 anys que en el seu Estatut d'Autonomia pose català.

Moltes empreses, entitats, associacions, particulars i sobre tots, molts governs autonòmics i entitats públiques i privades d'eixos governs autonòmics deurien de prendre eixemple d'Iespana.

La convivència pacífica no és fa absorbint i imponent, sino donant a cadascú lo seu, això és justicia.

De nou, ¡Gràcies a Iespana! I que condixca l'eixemple.

 
 
 
Usuaris en llínea Grup LLVS   -   Octubre 2006 Amunt