JOAN BENET RODRÍGUEZ i MANZANARES

 
   

 
  Data de Publicació
Dilluns
04 d'octubre de 2004
   
  Artícul 010
   
  Anar a l´Inici
   
 
   
   
ARTÍCUL
 
 
L'ACCENTUACIÓ EN LES NORMES DEL PUIG
 

El passat dia 14 de setembre de 2003 mantingué una entrevista en el secretari de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, (R.A.C.V.), Voro López.

Em digué moltes coses interessants en resposta a les meues preguntes.

Tot pareixia anar com una bassa d'oli, fins a que apleguí a preguntar-li per la nova norma d'accentuació gràfica que la R.A.C.V. ha adoptat per a les Normes d'El Puig; en eixe moment és posà molt nerviós i la seua veu s'alterà.

Voro López em donà quatre raons principals per a haver accentuat les Normes d'El Puig, que passe a comentar sense cap orde, ni d'importància ni de qualsevol atre.

Primer. Voro: Totes les llengües romances s'accentuen.

Benet: No. Això no és cert, l'italià no s'accentua, i els han llevat perque no fan falta els accents gràfics per a res.

Segon. Voro.: Els chiquets s'emboliquen tenint que accentuar el castellà i no accentuar el valencià.

Benet.: Açò no crec que siga aixina, puix des de fa molt de temps els chiquets valencians han tingut que estudiar anglés junt al castellà, i el castellà s'accentua i l'anglés no. De totes formes hi ha un atre eixemple per a ilustrar lo que estic dient. Eixe eixemple és troba en Itàlia, puix en eixe país hi ha llocs a on s'ensenya castellà com segon idioma, i allí tenen lo mateix que ací. Tenen l'italià com a llengua oficial, no accentuada i l'espanyol com a segon idioma, accentuat, i les dos llengües són romances, ¿Allí els chiquets no s'emboliquen en l'estudi?. A banda de països com els Estats Units, o com lo Regne Unit, a on és parla anglés, i en alguns llocs s'ensenya espanyol com a segon llengua, la primera sense accents i la segona en accents.

Tercer. Voro.: És bo per a diferenciar les vocals obertes i tancades.

Benet.: Segons les Normes d'El Puig, les vocals tancades i obertes tenen les seues pròpies normes per les quals és molt fàcil poder distinguir de quines vocals estem parlant. Per eixemple. Dins del capítul nomenat, "Regles de e oberta", la primera regla és, Textual, "Quan a la e tònica li seguixca una i en la sílaba següent: geni, premi, misteri, epidèmic, endèmic.". Si coneixes esta regla saps que eixes, "e", és obertes, ya no te fa falta per a res l'accentuació gràfica.

Quart.: Voro.: Quan redactaren les Normes d'El Puig no s'aclariren en la forma que deurien d'accentuar-se, i com a no arribaren ad una solució, decidiren optar per una solució folla, no accentuar les Normes d'El Puig.

Benet.: En primer lloc se me fa molt difícil d'assimilar, puix no crec que fa uns anys, no s'aclarixen de com accentuar les Normes d'El Puig, i que ara un poquet abans de l'1 de juliol de 2003, no tingueren cap dificultat en accentuar les normes d'El Puig. Ademés dites Normes en el capítul destinat a l'accentuació, en primer lloc te diuen com són i per a que servixen els accents, i després en el punt nomenat, "Normes d'accentuació", diu, Textual, " En termes generals s'ha eliminat l'accentuació gràfica, pensant en la poca utilitat que en realitat tenia i en la càrrega de complicacions que suponia a l'hora de deprendre a escriure i en el moment de l'escritura. Aixina s'ha fet també en unes atres llengües modernes com l'italià, l'anglés...", i després fa referència als accents diacrítics, que no els eliminaren i servixen per a diferenciar les paraules homógrafes.

Per a haver segut una proposició folla està molt be desenrollada, explicada, definida i pensada.

En fi, per tot lo explicat fins ara, pense que l'accentuació gràfica de les Normes d'El Puig, no és més que una maniobra política, elaborada per la A.V.LL.

Pense que este no és el moment per accentuar les Normes d'El Puig, i que a soles estan servint per a distanciar i separar més als valencians, mentrimentres que els que no volen el valencià com a llengua estan fent camí a les nostres esquenes, imponent més tot lo volen.

Seria molt bo, que la R.A.C.V. reconsidera-se de nou els accents, i tinguera a be llevar els accents de les Normes d'El Puig.

El següent paràgraf no fon part de l'artícul original.

Passat uns anys des de que la R.A.C.V. accentuà les Normes d'El Puig i creent que no és van a llevar els accents de les mateixes he decidit accentuar tots els meus text, segons les noves normes d'accentuació de la R.A.C.V., a soles per obediència ad esta entitat i per pensar que tots els valencians deuríem d'escriure de la mateixa forma, per a no fer més de riure a tot lo món.

 
 
 
Usuaris en llinea Grup LLVS   -   Octubre 2006 Amunt